Kto potrzebuje uprawnienia SEP?

Zanim powstało sep, czyli Stowarzyszenie Polskich Elektryków, elektryce zrzeszali się w ramach organizacji ogólnotechnicznych. Pod koniec XIX wieku zaczęły tworzyć organizacje skupiające w swoich szeregach tylko i wyłącznie elektryków. Samo stowarzyszenie otrzymało nazwę, jakiej używają po dziś dzień, w 1919 roku. Wtedy też powołano pierwszego prezesa oraz zarząd tymczasowy. Po dziś dzień organizacja integruje elektryków…

Czytaj dalej