Przeprowadź szkolenie RODO aby uniknąć kary

Kara za brak wdrożenia lub niedostosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów może skutkować nałożeniem bardzo wysokiej kary.

Jej wysokość może wynosić do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu  z poprzedniego roku obrotowego przedsiębiorstw. Co ważne wdrożenie przepisów RODO, przy wsparciu profesjonalistów przebiega sprawnie. Warto rozważyć wzięcie udziału w organizowanych przez specjalistów szkoleniach, które poruszają tematykę dotyczącą odpowiedniego zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed unijnymi restrykcjami. Szkolenie to również doskonały sposób na zdobycie nowej przydatnej wiedzy i zyskanie niezbędnych narzędzi pracy dla pracowników danej firmy.

Dlaczego powinieneś przeprowadzić szkolenie RODO?

Chociaż wprowadzone przez Unię Europejską jednolite przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zostały wprowadzone jakiś czas temu (25 maja 2018 roku), nadal wiele osób, nie zdaje sobie sprawy z ich powagi i konsekwencji niestosowania się do nich. To jedno z najważniejszych praw dotyczy wszystkich firm, ośrodków i placówek, które przetwarzają dane osobowe swoich klientów. Co się kryje pod pojęciem danych osobowych? Wszelkie dane zebrane w bazy mailingowe, bazy adresowe, newslettery, identyfikatory klientów sklepów internetowych i serwisów z wymaganym logowaniem, umowy, dane pracowników, które z kolei znajdują się na poczcie mailowej, serwerach, zewnętrznych dyskach i urządzeniach mobilnych.

Szkolenie RODO to więc nie tylko poznanie umiejętności bezpiecznego przechowywania danych osobowych, ale też wzbogacenie wiedzy z zakresu obowiązujących w UE regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które gromadzą firmy.

szkolenia rodo dla firm

Obowiązki, jakie nakładają przepisy RODO

1. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem. Muszą być czytelne, rzetelne i zrozumiałe dla osoby, której bezpośrednio dotyczą.

2. Zbieranie danych osobowych dopuszczalne jest tylko w prawnie uzasadnionym celu. Ich dalsze przetwarzanie i archiwizowanie  do celów badań naukowych i historycznych lub statystycznych nie jest dopuszczalne w myśl. art. 89 ust. 1.

3. Dopuszczalne jest przechowywanie tylko aktualnych danych osobowych, wszystkie inne muszą zostać usunięte.

4. Przechowywanie danych osobowych musi się odbywać przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, zapobiegających ich trafienie do osób trzecich i nieuprawionych.

5. Odpowiedzialnym za przechowywanie danych jest administrator.

6. Zbiory danych osobowych muszą być zabezpieczone właściwymi programami, a do ich obsługi należy powołać odrębnego inspektora ochrony danych osobowych.

7. Baza danych musi posiadać akredytację podmiotów certyfikowanych, potwierdzających jej bezpieczeństwo.

8. Osoby, których dane osobowe zostają zbierane, muszą mieć czytelną możliwość niewyrażenia zgody na różne czynności, w tym marketingowe.

9. Przepisy i regulacje, które wskazuje RODO, muszą być dostosowane do charakteru i działalności danego przedsiębiorstwa.

Wykonanie audytu
Profesjonalne szkolenie RODO dla firmy może przeprowadzić Kancelaria Prawna KHG Group.

Szkolenie RODO w Kancelarii

Największą skuteczność zapewniają szkolenia przeprowadzane przez kancelarie prawnicze. Specjaliści wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na szkolenie RODO, oferując jego przeprowadzenie w naszej firmie.

Nauka dedykowana jest:

– małym i dużym przedsiębiorstwom i ich właścicielom,

– pracownikom oddelegowanych do wdrożenia RODO w miejscu pracy,

– administratorom i koordynatorom ochrony danych, którzy chcą zyskać wiedzę w zakresie utrzymania i rozwijania systemu RODO,

– inspektorom ochrony danych,

– pracownikom branży e-commerce, którzy wykorzystują dane osobowe do działań marketingowych,

– pracownikom branży HR, którzy zajmują się przeprowadzaniem rekrutacji i tym samym mają styczność z danymi osobowymi,

– specjalistom ds. kadr i płac,

– firmom i placówkom szkoleniowych różnych dziedzin,

– pracownikom branży IT

Przeprowadzone wdrożenie składa się z kilku etapów:

  • Audyt wstępny organizacji.
  • Raport z zaleceniami.
  • Analiza ryzyka.
  • Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, dopasowanej do struktury organizacyjnej i modelu biznesowego przedsiębiorcy.
  • Weryfikacja wdrożonych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
  • Podsumowanie wdrożenia.

Celem szkolenia RODO jest kompleksowe przedstawienie i omówienie zmian, które zostały wprowadzone wraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w dniu 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wraz z uchyleniem dyrektywy 95/46/WE. Autorskie szkolenie porusza zarówno część wykładową, jak i warsztatową, na której uczestnicy mają szansę przeprowadzenia analizy konkretnych przypadków przechowywania danych osobowych.