Od czego zależy podatek dochodowy w Belgii?

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje osobom, które pracowały legalnie w Belgii nawet przez krótki czas. Jeśli Twój pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek do Federale Overheidsdients (belgijski urząd skarbowy), to masz prawo ubiegać się o zwrot podatku z Belgii. Od czego zależy rozliczenie podatku w państwie, jakim jest Belgia?

Rozliczenie podatku z Belgii to Twój obowiązek

Wszystkie osoby, które były lub są legalnie zatrudnione w Belgii, muszą się rozliczyć. Ponadto prawo wymaga, aby rozliczenie podatku z Belgii dokonać razem ze współmałżonkiem lub partnerem, z którym posiadasz wspólny meldunek. Belgia to bardzo prorodzinny kraj, a takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści. Przykładem może być podatek dochodowy ze względu na sytuację rodzinną czy ulgi na dzieci. Możliwy zwrot podatku z Belgii dla małżeństw jest rozliczany, biorąc pod uwagę tzw. iloraz małżeński. Co to oznacza? Jeśli jeden ze współmałżonków osiąga niskie dochody, to przy rozliczeniu małżonek z wyższymi dochodami, przekazuje fikcyjnie maksymalnie do 30% swojemu partnerowi. W ten sposób, obniżony zostaje prób podatkowy.

Co można odliczyć od podatku dochodowego w Belgii?

zwrot podatku z belgii
Rozliczanie podatków to nie łatwa sprawa. W takim przypadku warto skorzystać z doświadczonej firmy jaką jest Tax-Pol z Wrocławia.

Wszystkie osoby, które mieszkają w Belgii na stałe i posiadają w tym kraju centrum interesów osobistych i gospodarczych, ale także osoby, które przebywają na terenie Belgii dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym, muszą się rozliczyć z konkretnym Urzędem Skarbowym, jeśli chcą się ubiegać o zwrot podatku z Belgii. Co ważne, jeśli nie mieszkasz w Belgii, ale pracowałeś tam legalnie przez pewien czas, Twój podatek dochodowy też podlega opodatkowaniu, ale wyłącznie od przychodów osiągniętych na terenie Belgii.

Wydatki, które wpływają na zmniejszenie wysokości podatku to m.in.:

  • darowizny,
  • składki na prywatne ubezpieczenie na życie,
  • składki na prywatny fundusz emerytalny,
  • zakup samochodów elektrycznych.

Dochody, które podlegają opodatkowaniu w Belgii

Masz prawo, aby uzyskać zwrot podatku z Belgii, jeśli Twoje dochody stanowią minimum 75% łącznego dochodu w danym roku podatkowym. Jest to kwota, którą znajdziesz na zaświadczeniu EU EWR. Jeśli posiadasz dochody z dwóch krajów, np. z Belgii i z Polski, musisz je przedstawić oraz udokumentować. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, urzędnicy mogą przypisać podatnika do prawidłowej grupy podatkowej. Prawidłowo wypełnione i złożone dokumenty umożliwiają przyznanie różnych ulg podatkowych. Ponadto dochody są weryfikowane pod względem podwójnego opodatkowania.

Podatek dochodowy w Belgii uwzględnia:

  • dochody wynikające ze stosunku pracy,
  • dochody z wynajmu nieruchomości,
  • dochody pochodzące z inwestycji oraz kont oszczędnościowych,
  • dochody zastępcze i świadczenia społeczne,
  • alimenty.

Jak uzyskać zwrot nadpłaconego podatku z Belgii?

Po złożeniu dokumentów, Federale Overheidsdienst Financien (belgijski urząd skarbowy) wydaje decyzję o przyznaniu i wysokości zwrotu. Jeśli starasz się o zwrot podatku z Belgii i w złożonych do rozliczenia dokumentach podałeś osobisty numer konta belgijskiego, to urząd przeleje zwrot podatku z Belgii na podany numer. Nie posiadasz konta w Belgii? Urząd wyśle na Twój adres domowy tzw. „opgaaf rekeningnummer”, czyli druk do podania polskiego konta bankowego. Należy go wypełnić i jak najszybciej wysłać priorytetem do urzędu w Belgii.

rozliczanie podatków z pracy za granicą

Ile trwa zwrot nadpłaconego podatku – Belgia

Wysokość zwrotu jest zależna od wielu czynników, w tym od dochodów, odprowadzanych składek i podatku, rodzaju pracy, ale także sytuacji rodzinnej. Czas oczekiwania na zwrot podatku z pracy za granicą jest różny. Belgia to kraj, w którym na decyzję, czy został przyznany zwrot podatku, czeka się zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy od złożenia deklaracji. Okres oczekiwania może być różny, a długi czas oczekiwania może być spowodowany m.in. wątpliwościami w rozliczeniu.

Stawki podatkowe w Belgii

Zwrot podatku w państwie, jakim jest Belgia, jest zależne od stawki podatkowej. Stawka podatkowa w Belgii to procentowy wskaźnik, który pomaga obliczyć kwotę podatku dochodowego przysługującą danemu podatnikowi. Procedury jasno określają, że zwrot podatku w Belgii opiera się na pięciu stawkach podatkowych, czyli: 25%, 30%, 40%, 45%, 50%. Wybór stawki zależy od wysokości uzyskanych dochodów podczas rozliczanego roku podatkowego.