Jak podjąć współpracę z jednostką certyfikującą?

Na pewno każdy się zgodzi ze stwierdzeniem, że na współczesnym rynku ilość gospodarstw i przedsiębiorstw przekracza standardowe wymagania społeczeństwa. Konsument nie wie już na który produkt powinien się zdecydować i którego handlowca wybrać.

Firmy również mają problem z wybiciem się na tak szerokim polu konkurencji, jednak jest pewien sposób dzięki któremu są one w stanie wyróżnić swoje produkty i usługi – mianowicie dzięki certyfikacji.

Jednostka certyfikująca

Wielu producentów nawiązuje współpracę z jednostką certyfikującą, by nabywać certyfikaty świadczące o wysokiej jakości oferowanych produktów czy usług dzięki czemu klienci chętniej po nie sięgają.

Jest to główny powód, dla którego firmy tak często zgłaszają się do jednostek certyfikujących i ubiegają się o kolejne certyfikaty. Ich gama jest naprawdę bardzo szeroka:

  • Gdy dane przedsiębiorstwo prosperuje już długo na rynku może się ubiegać o certyfikat ciągłości działania.
  • Gdy działa ono na rzecz ochrony środowiska stara się zapewnić gwarancję zarządzania środowiskowego, zarządzania energią, czy po prostu certyfikat odpowiedzialności społecznej.
  • Natomiast najpopularniejsze certyfikaty dotyczą zarządzania jakością, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania ryzykiem.

Dzięki powyższym certyfikatom przedsiębiorstwa i gospodarstwa są w stanie w bardzo dobry sposób wyróżnić się na rynku i zapewnić swojemu wizerunkowi jak najlepsze standardy, co wiąże się oczywiście ze wspomnianym już szybszym i bardziej efektywnym pozyskiwaniem klientów.

Więcej znaczy lepiej?

Pozyskiwanie niezliczonej ilości certyfikatów nie jest tak dobre dla firm jak mogłoby się wydawać. Jak to się mówi, jeśli ktoś jest dobry we wszystkim, to tak naprawdę nie jest w niczym. I w tym przypadku to się sprawdza. Klient widząc na produktach czy ulotkach dużą liczbę znaków certyfikatów dostaje nieraz sprzeczne informacje, przez co tracą one wiarygodność w jego oczach i koniec końców nie decyduje się on na ich zakup.

Dlatego też lepiej skupić się na rzetelnym procesie certyfikacji z danej dziedziny niż w szybki sposób pozyskiwać jak najwięcej mało wiarygodnych gwarancji jakości czy bezpieczeństwa.

Jak nawiązać współpracę z jednostką certyfikującą?

Nie można zaprzeczyć, że ubieganie się o konkretny certyfikat wymaga poświęcenia czasu i wysiłku przez daną firmę. Dużo jednak zależy od podjęcia współpracy z jednostką certyfikującą. Aby to zrobić wystarczy kilka kroków:

  1. Właściciel lub osoba zarządzająca firmą wypełnia odpowiedni wniosek (najczęściej na stronie danej jednostki) o certyfikację i wysyła swoje zgłoszenie podjęcia współpracy do siedziby jednostki.
  2. Następnie jednostka dokonuje oceny wniosku pod kątem wystarczalności informacji czy spełniania przez firmę wszystkich przepisów prawnych i podejmuje decyzję o podjęciu współpracy i działalności kontrolnej.
  3. Jeśli jednostka będzie chciała podjąć współpracę następuje kontaktuje się z zarządem firmy i umawia się na przeprowadzenie audytu oraz sporządza umowę o dokonanie danej certyfikacji.
  4. Po podpisaniu przez przedsiębiorstwo umowy rozpoczyna się proces certyfikacji.

certyfikacja

Jak przebiega taka współpraca?

  • Proces certyfikacji wiąże się z przeprowadzaniem w firmie audytu. Jednostka wysyła audytora, który w sposób obiektywny oceni te aspekty działania firmy, do których ma się odnosić certyfikat.

Na przykład, jeśli ma on dotyczyć zarządzania środowiskowego, wtedy audytor sprawdza jak firma działa na rzecz ochrony natury, jak pożytkuje energię, czy wysyła do atmosfery szkodliwe substancje itp.

Trudno jest określić ile powinien trwać taki audyt. W niewielkich przedsiębiorstwach są to zazwyczaj 4 tygodnie, natomiast w tych większych okres audytu sięga nawet do 3 miesięcy. Jest on jednak niezwykle skuteczny, ponieważ audytor nie tylko wykryje błędy, które warto naprawić przed uzyskaniem certyfikatu, ale też doradzi w jaki sposób za niewielkie koszty usprawnić działanie firmy.

  • Po zakończeniu audytu, jednostka certyfikująca analizuje raporty audytorów i dokonuje obiektywnej oceny danego przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego produktów i usług (zdarza się również, że bada ona wtedy próbki).
  • Na koniec zostaje podjęta decyzja o przyznaniu (bądź nie) certyfikatu, jednostka wystawia go i przekazuje właścicielowi firmy.

Można zatem zauważyć, że proces certyfikacji przy podjęciu współpracy z jednostką certyfikującą nie jest zbyt trudny, a na pewno po jego zakończeniu i otrzymaniu danego certyfikatu przynosi firmie wiele korzyści zapewniając jej usługom i produktom wiarygodną gwarancję jakości.