Droga do certyfikatu ISO 27001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sposób zrównoważony, oparty na dokładnie opracowanym i przejrzystym systemie to jeden z najważniejszych aspektów działania firm, które chcą utrzymać się na rynku i móc zapewnić sobie i swoim klientom najwyższy poziom usług.

W dobie coraz większego zagrożenia dla bezpieczeństwa danych i coraz większej ilości możliwości utracenia integralności informacji, podejście oparte wyłącznie o spełnianie podstawowych praw i przepisów nie wystarcza. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się dziś na dowolną certyfikację ISO 27001. Co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat ISO 27001 i jak wygląda proces przygotowań do jego uzyskania?

Co zrobić, aby uzyskać certyfikat ISO 27001?

Norma ISO 27001 zakłada, że bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem i podejmowania świadomych działań w celu jego eliminacji, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa informacji w firmie jest zwyczajnie niemożliwe.

ISO 27001 wymaga, by firmy pracowały zgodnie z filozofią „planuj-wykonuj-sprawdzaj-działaj”, a więc nieustannie i na bieżąco kontrolowały zgodność swoich działań z założeniami normy i dostosowywały je tak, by zgodność ta została zachowana w każdym momencie.

Aby zyskać szansę skutecznego prowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w firmie i formalnie potwierdzić swoje starania i troski pod kątem integralności danych, firmy decydują się na wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji opartych o normę ISO 27001 i certyfikowania ich przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu ISO 27001 będzie więc przeprowadzenie analizy własnych możliwości i znalezienie jednostki, która wspomoże firmę w procesie wdrażania i certyfikowania ISO 27001.

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 27001?

Pierwszym, a zarazem jednym z najważniejszych etapów wdrażania i certyfikacji ISO 27001 jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który posłuży jako wyznacznik dalszych działań i określi obszary wymagające udoskonalenia i poprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Audyt taki przeprowadzany jest przez powołaną do tego osobę wewnątrz firmy, uprawnioną do prowadzenia oficjalnych i bezstronnych audytów wewnętrznych poprzez uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego ISO 27001.

Kolejne etapy wdrażania i udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji będą opierały się o wyniki pierwszego audytu i dążyły do tego, by w trakcie drugiego audytu wewnętrznego i późniejszego audytu certyfikacyjnego wszystkie obszary działalności firmy wykazały zgodność z normą ISO 27001.

Wśród ważniejszych zadań pojawiających się na etapie wdrażania ISO 27001 jest ustalenie zakresu ról, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników i zarządu odnośnie zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz określenie granic zasięgu systemu zarządzania nim. Warto bowiem pamiętać, że zagrożenie dla integralności informacji nie płynie wyłącznie z zewnątrz, ale często pojawia się wewnątrz firmy, na różnorodnych płaszczyznach jej działalności.

Umiejętne określenie ograniczeń i zasad działania pozwala na sprawowanie kontroli nad przepływem informacji. Prowadzenie dokumentacji i monitoring systemu są jednymi z głównych wymagań certyfikatu ISO 27001 i to one będą w dużej mierze decydowały o tym, czy firma będzie gotowa na proces certyfikacji systemu.

Dlaczego szkolenia ISO 27001 są istotne?

Jednym z ważniejszych etapów na drodze do certyfikacji ISO 27001 są szkolenia z zakresu normy, przeznaczone zarówno dla audytorów wewnętrznych jak i dla pracowników i zarządu firmy. W wypadku tych pierwszych są one podstawą do uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego ISO 27001, a dla drugich stanowią podstawę do lepszego zrozumienia i tym samym łatwiejszego dostosowania się do wymagań nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia ISO 27001 są niezwykle istotne, ponieważ w sposób przejrzysty, obszerny i zrozumiały prezentują zagadnienia związane z normą ISO 27001, wyjaśniają podstawy jej działania i przedstawiają korzyści, jakie mogą płynąć z jej stosowana zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych stanowisk pracy.