Certyfikacja w branży żywności – jak spełnić jej wymagania?

Świadomość konsumentów żywności nieustannie rośnie, czego dowodem jest poszukiwanie artykułów najwyższej jakości. Zapotrzebowanie na rynku na tego typu produkty jest coraz większa. Producenci natomiast starają się zaspokoić potrzeby klientów i podejmują działania, zmierzające do uzyskania certyfikatów informujących nabywcę, że kupuje najlepszy produkt. Posiadanie przez artykuły spożywcze certyfikatów jakości jest ważną informacją o nabywanym artykule nie tylko dla klienta, ale także budującą przewagę firmy nad konkurencją i jej prestiż. Żywność oznakowuje się w różny sposób, co ułatwia ocenę jej jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów.

Standardy bezpieczeństwa żywności uznawane na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa powołały Komisję Kodeksu Żywnościowego, która zajmuje się bezpieczeństwem żywności. W tym celu opracowała ona normy i standardy, zebrane w Kodeksie Żywnościowym, a dotyczące nie tylko produktów spożywczych, ale także półproduktów i surowców.

Celem tego dokumentu jest ochrona zdrowia konsumentów. Ważne są tutaj szczególnie zapiski, dotyczące niemowląt i małych dzieci, czy substancji dodatkowych obecnych w produktach spożywczych. Zostały one niemal w całości przyjęte w Unii Europejskiej.

Wdrożenie systemu HACCP przez przedsiębiorstwa branży spożywczej

Przedsiębiorstwa unijne branży spożywczej zostały zobowiązane do wdrożenia systemu HACCP, w którym identyfikuje się przyczyny zagrożeń w miejscu ich powstawania, co daje gwarancję ich wyeliminowania przed wyprodukowaniem artykułu spożywczego, to znaczy na etapie pozyskania surowca, procesu produkcyjnego, znaczenie mają tu również maszyny i urządzenia, czy  dodatki oraz personel. Przedsiębiorstwa przestrzegają również zasad GHP i GMP, wchodzących w skład systemu HACCP. GHP czyli Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje działania podejmowane na wszystkich etapach procesu produkcji oraz obrotu, które zapewniają bezpieczeństwo żywności. Natomiast GMP czyli Dobra Praktyka Produkcyjna  to system, zawierający procedury na etapie produkcji i kontroli, służące spełnieniu wymagań w zakresie jakości artykułów spożywczych.

Certyfikowanie produktów ekologicznych

Natomiast produkty ekologiczne, które są najbezpieczniejszym wyborem dla konsumentów otrzymują specjalny certyfikat, wydawany w Polsce przez dziesięć instytucji, które otrzymały takie upoważnienie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty oznaczone są jako „Eko”, „Bio” lub „Organiczny”. Certyfikat żywności ekologicznej przyznawany jest tylko wtedy, gdy w procesie produkcji, przygotowania i dystrybucji żywności realizuje się przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Certyfikacja żywności szkolenie

Wdrożenie standardu IFS przez producentów żywności

Kolejnym standardem zawierającym wymagania w stosunku do producentów żywności, a przede wszystkim tych, którzy dostarczają ją pod własną marką do supermarketów, hipermarketów lub dyskontów jest certyfikat IFS. Wymagania w obrębie tego standardu coraz częściej stawiane są producentom żywności przez duże sieci handlowe po to, aby stali się oni stałymi dostawcami. Spełnianie tego standardu przez wytwórców oznacza, że w procesie produkcji żywności nadzoruje się wszystkie jej etapy.

W obrębie certyfikatu IFS należy spełnić 250 wymagań pogrupowanych w kilku filarach. Jednym z nich jest zaangażowanie kierownictwa, czyli podejmowanie wszelkich działań związanych z polityką firmy oraz zmierzających do poprawy jakości obsługi klienta, a także nieustanne modyfikowanie i udoskonalanie systemu zarządzania. Drugim filarem jest zarządzanie jakością, a kolejnym zarządzanie zasobami, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, również zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, szkoleń oraz pomieszczeń dla nich przeznaczonych. Kolejny filar w ramach standardu IFS dotyczy procesu produkcji, a przede wszystkim zagadnień związanych z produkcją żywności, procesem zakupów i pakowania, specyfikacji produktowych, środowiska w którym wytwarza się żywność. Ostatnim filarem jest pomiar, analiza i doskonalenie, czyli system działań mających na celu korygowanie błędów i wszelkie czynności zapobiegawcze, mające na celu utrzymanie wysokiej jakości produktów, także wycofywanie ich z rynku.

Przyznanie certyfikatu IFS zależy od wyników przeprowadzonego audytu we wcześniej wymienionych filarach. Posiadanie go daje firmom możliwość wprowadzenia swoich produktów na rynek europejski, a przede wszystkim do tych państw, gdzie jest on uznawany, czyli w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Francji.

Zaletą wprowadzenia IFS jest również możliwość weryfikowania dostawców żywności i podejmowanie współpracy tylko z tymi, którzy go posiadają, stając się jednocześnie dla dużych sieci handlowych wiarygodnymi partnerami. Przyczynia się on również do pozytywnej oceny usług świadczonych przez firmy produkujące żywność oraz jej bezpieczeństwa.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności

Dla podniesienia prestiżu własnej firmy warto zainwestować w certyfikację żywności – szkolenie będzie tu najlepszym rozwiązaniem, W trakcie kursu pracownicy poznają wymagania w obrębie tego standardu stawiane przez sieci handlowe. Przedmiotem szkolenia są  także zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie audytu. W jego ramach prezentuje się również wymagania IFS w obrębie różnych wersji opracowanych dla tego certyfikatu.

Warto spełnić wymagania standardów żywności bezpiecznej dla człowieka dla wyróżnienia się wśród konkurencji, zadowolenia klienta i zdobywania nowych rynków.