Zasady udanej współpracy z biurem rachunkowym

Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym to, obok zatrudnienia własnej księgowej, rozwiązanie na które w pewnym momencie swojej działalności musi wybrać każdy przedsiębiorca. Oczywiście zdarza się również, że współpracę z biurem rachunkowym podejmują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub dopiero planujące jej rozpoczęcie. Niezależnie od powodów, dla których współpraca z biurem rachunkowym jest podejmowana, odpowiednie podejście do tematu to jedyna szansa na to, by relacja ta była przyjemna i owocna. Poniżej prezentujemy więc kilka złotych zasad udanej współpracy z biurem rachunkowym.

Po pierwsze, znajomość obowiązków biura rachunkowego

Prowadzenie księgowości firmy to jeden z głównych, poszukiwanych najczęściej przez firmy obowiązków biura rachunkowego. Dodatkowo, biura rachunkowe mogą zająć się rozliczeniami z ZUS zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, a także rozwiązywaniem spraw związanych z finansową stroną zatrudniania pracowników. Doradca podatkowy pracujący dla biura rachunkowego może udzielać też wszelkiej pomocy i informacji odnośnie prawa podatkowego, co oczywiście w przypadku spraw prawnych jest dość cenioną usługą.

Po drugie, współpraca z klientem

Klienci pragnący stworzyć ze swoim biurem rachunkowym udaną, pozytywną współpracę, powinni zdawać sobie przede wszystkim sprawę z zakresu współpracy biura z klientem. W trakcie podejmowania współpracy spisywana jest umowa, w której zawarte zostaną obowiązki biura względem klienta oraz obowiązki klienta względem biura. Jednym z podstawowych założeń będą tu między innymi regularne spotkania i konsultacje. Klient powinien być świadomy tego, że wszelkie problemy natury podatkowej i finansowej powinny być niezwłocznie zgłaszane w biurze, umożliwiając tym samym podjęcie przez biuro odpowiednich działań w celu ich załagodzenia.

Regularne spotkania i konsultacje pozwalają też na rozsądne i przemyślane podejmowanie decyzji finansowych przez przedsiębiorców zawierających współpracę z nowymi partnerami, czy też planującymi zatrudnianie nowych klientów czy zakup nowych środków stałych. Klient, który nie ma możliwości pojawiania się na regularnych spotkaniach z biurem rachunkowym powinien wyznaczyć na swoje miejsce pełnomocnika, który będzie dostarczał do biura odpowiednie dokumenty i prowadził rozmowy w ustalonym czasie.

Po trzecie, terminowość

Terminowość to klucz do udanej współpracy z biurem rachunkowym. Wielu klientów wymaga od biura natychmiastowych działań w przypadku kryzysu czy problemu, ale ze swojej strony nie widzi potrzeby dotrzymywania terminów. To oczywiście wyklucza możliwość stworzenia udanej i owocnej relacji biuro-klient. Terminowość w dostarczaniu wszelkich dokumentów pozwoli na uregulowanie zobowiązań klienta w odpowiednim czasie i sprawi, że nie będzie szans na jakiekolwiek opóźnienia ze strony biura rachunkowego.

 


Artykuł powstał przy pomocy biura rachunkowego Constans: http://constans.co/.