Wymagania normy BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Czy zastanawiając się nad tym, czy żywność trafiająca do sklepów jest bezpieczna, bierzemy pod uwagę możliwe zagrożenia płynące ze strony opakowań? Choć wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, kwestia bezpieczeństwa i jakości opakowań żywności, artykułów higienicznych oraz kosmetyków jest w branży niezwykle istotna, a o zapewnienie jak najlepszego jej poziomu dba międzynarodowy standard BRC Packaging. Jakie są jego założenia i wymagania oraz dlaczego warto się do niego certyfikować?

Czym jest standard BRC Packaging?

Norma BRC Packaging, będąca zbiorem wytycznych dla producentów opakowań do żywności, kosmetyków i artykułów higienicznych ma na celu uświadamianie odpowiedzialnych za ich produkcję stron o wpływie ich bezpieczeństwa, jakości i zgodności z prawem na ostateczne bezpieczeństwo i zadowolenie klienta końcowego oraz ogólny sukces firmy.

Biorąc pod uwagę jak wrażliwe są omawiane tu obszary i jak wysoki stopień zagrożenia jest z nimi związany, każde niedociągnięcie pod kątem jakości opakowań jest przez rynek szybko weryfikowane. Uzyskanie oficjalnego certyfikatu BRC Packaging to więc jedyna droga by nie tylko formalnie poświadczyć o jakości dostarczanych przez firmę opakowań, ale też zyskać dla siebie przewagę w postaci zrównoważonego, zorganizowanego i szczelnego systemu zarządzania produkcją.


Certyfikat BRC Packaging to jasny sygnał, że producent stosuje wyśrubowane normy jakościowe podczas produkcji opakowań. Certyfikat ten można zdobyć z pomocą firmy DNV GL.


Podobnie jak wiele podstawowych norm międzynarodowych odnoszących się do systemów zarządzania konkretnym aspektem działalności firmy, norma BRC Packaging zawiera szereg wytycznych obowiązujących wszystkich producentów w branży. Wśród nich można wymienić przede wszystkim konieczność rozpoznania, zidentyfikowania i odpowiedniego zarządzania ryzykiem, potrzebę uznania roli kierownictwa w doskonalenie systemu zarządzania firmą, odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem produkcji, stosowanie się do zasad BHP, czy umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wymagania normy BRC Packaging

Choć sama branża opakowań jest niezwykle rozległa, a ich produkcja wymaga często bardzo skomplikowanych procesów i stosowania najwyższych środków ostrożności, precyzyjne stosowanie się do wytycznych i wymagań normy BRC Packaging znacząco ułatwia poruszanie się w bezpiecznej strefie produkcji. Standard ten jest kierowany przede wszystkim do producentów opakowań papierowych, szklanych, laminowanych oraz wykonanych z twardych i miękkich tworzyw sztucznych, przeznaczonych do przechowywania i rozprowadzania żywności, kosmetyków i produktów higienicznych.

Wymagania BRC Packaging obejmują cztery główne obszary działalności producentów tego typu opakowań:  higienę zakładu i przyjęte w nim ogólne zasady BHP, otoczenie produkcji i zachodzące w jej obrębie procesy, badania opakowań i kontrole ich jakości na każdym etapie produkcji, a także regulacje i wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa opakowań.

Wytyczne BRC Packaging poznać można na szkoleniach organizowanych przez autoryzowane jednostki certyfikujące.

Aby możliwe było zastosowanie się do wytycznych we wszystkich wspomnianych obszarach, konieczne jest przeanalizowanie wszystkich dotychczasowych działań firmy i stworzenie na ich podstawie planu naprawy, prowadzącego do opracowania właściwego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością opakowań zgodnego z wytycznymi normy. Jednym z ważniejszych etapów jego wdrażania będzie określenie kategorii opakowań, gdzie kategorią 1 określane będą opakowania przeznaczone do produktów wysokiego ryzyka (czyli produktów żywnościowych oraz kosmetyków), a kategorią 2 opakowania do produktów wysokiego ryzyka nie mających bezpośredniego kontaktu z samym produktem lub opakowań dla produktów niskiego ryzyka.

Pod kątem określonej kategorii wybiera się też obowiązujące dla niej wytyczne BRC Packaging.

Certyfikacja BRC Packaging – dlaczego warto?

Uzyskanie certyfikatu BRC Packaging jest efektem zdecydowanej pracy w kierunku udoskonalenia systemu zarządzania produkcją opakowań i możliwości potwierdzenia swojego zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości bezpiecznych opakowań na rynek konsumencki. Pozytywne przejście procesu certyfikacji jest więc ostateczną gratyfikacją dla firmy za jej trud włożony w doskonalenie rynkowych standardów i gwarantowanie swoim klientom tego, co z technologicznego i rozsądnego punktu widzenia najlepsze.

Pakowanie

Firmy, które posiadają certyfikat BRC Packaging to przede wszystkim firmy odpowiedzialne, umiejące poradzić sobie z ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, aktywnie dążące do zmniejszenia ich ilości i pracy w oparciu o odpowiedzialne i sumienne zarządzanie produkcją. W ich przypadku droga do zyskania rynkowego uznania jest prosta, a spełnienie wymagań prawnych to tylko formalność. Ich filozofią nie jest już bowiem praca dla określonego efektu, ale nieustanne stawianie przed sobą coraz wyższych celów i dążenie do nich.