Wymagania IATF16949 w odniesieniu do przygotowania Planu Kontroli

Osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu własnej działalności zazwyczaj wiąże się z umiejętnością podejmowania odpowiednich decyzji i dobrą znajomością danej branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Czasami jednak to nie wystarcza i dana firma musi się wyróżnić w jakiś sposób na tle konkurencji. W tym celu bardzo ważną kwestią jest to, jaką jakością charakteryzują się świadczone przez daną firmę usługi lub produkowane wyroby. Sprawnie działający system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest więc niezbędny do zapewnienia stabilności i wysokiej jakości produkowanych wyrobów, a tym samym również do osiągnięcia sukcesu danej działalności. 

Aby stworzyć sprawnie działający system zarządzania jakością, który jednocześnie będzie skuteczny, najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie różnego rodzaju norm, które zawierają wytyczne i wymagania dla tego typu systemów. Dla firm działających w branży motoryzacyjnej opracowano w tym celu standard IATF 16949. Warto więc wiedzieć czym jest ta norma, jakich przedsiębiorstw dotyczy oraz jakie narzuca ona wymagania w odniesieniu do przygotowania Planu Kontroli w firmie.

Czym jest norma IATF 16949?

Norma IATF 16949 to standard, który został opracowany przez członków Międzynarodowej Grupy Zadaniowej Motoryzacji, czyli The International Automotive Task Force (IATF) i przedłożony Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w celu zatwierdzenia i publikacji. Standard IATF 16949 został opublikowany 1 października 2016 roku i zastąpił dawną normę ISO/ TS 16949. Ponadto jest to rozszerzenie normy ISO 9001, o elementy dotyczące wyłącznie branży motoryzacyjnej i właśnie z myślą o tej dziedzinie przemysłu norma ta została stworzona. 

ISO 9001 koncentruje się w dużej części na zadowoleniu klienta, z kolei IATF 16949 dotyczy bardziej konkretnych wymagań klienta dotyczących ciągłego doskonalenia, zapobiegania wadom oraz redukcji zmienności i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw. Standard ten określa szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dla przemysłu motoryzacyjnego. Wdrożenie tej normy w swojej firmie znacząco usprawnia wiele procesów, poprawia jakość produkowanych wyrobów, zwiększa wiarygodność firmy, poprawia jej wizerunek i wiele więcej.

Jakich przedsiębiorstw dotyczy norma IATF 16949?

Norma IATF 16949 stworzona została specjalnie z myślą o organizacjach przemysłu motoryzacyjnego, funkcjonujących na poziomie produkcyjnym, działających w łańcuchu dostaw lub też zajmujących się różnego rodzaju procesami wykończeniowymi. Standard ten uwzględnia indywidualne założenia każdego podmiotu gospodarczego, a zawarte w nim wytyczne są w pełni z nimi kompatybilne. 

Warto jednak pamiętać o tym, że system zarządzania jakością, zgodny z założeniami normy IATF 16949, nie jest w żaden sposób obligatoryjny. Staje się on jednak niezbędny szczególnie dla tych firm przemysłu samochodowego, którym zależy na zwiększeniu konkurencyjności na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Z tego względu chcąc osiągnąć większy sukces i stać się bardziej konkurencyjną marką na rynku, warto rozważyć wdrożenie tego standardu w swoim przedsiębiorstwie.

Dlaczego i kiedy przedsiębiorstwa powinny tworzyć Plany Kontroli?

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie IATF 16949, Plan Kontroli do udokumentowany opis systemów i procesów wymaganych w kontroli danego wyrobu. W branży motoryzacyjnej jest to podstawowy dokument wykorzystywany do zaplanowania kontroli związanych z wyrobem i procesem, których celem jest zapewnienie jakości klientom i zabezpieczenie firmy przed reklamacjami produktów i usług. Plan kontroli pozwala na bieżące monitorowanie wszelkich procesów produkcyjnych, co w konsekwencji minimalizuje ilość produktów niezgodnych z wymaganiami, a tym samym obniża koszty produkcji danego wyrobu. Ponadto plan ten pozwala również uniknąć powielania starych błędów i znacząco poprawia jakość produkowanych wyrobów.

plan

Jakie wymagania muszą spełnić Plany Kontroli zgodnie z normą IATF 16949?

Według normy IATF 16949 Plan Kontroli powinien zawierać takie elementy jak: 

  • operacja lub proces, 
  • którego dotyczy kontrola, 
  • kontrolowana charakterystyka wyrobu lub procesu, 
  • kryteria przyjęcia,
  •  plan badań, 
  • przyrządy pomiarowe stosowane podczas kontroli, 
  • odwołanie do szczegółowej instrukcji kontrolnej, 
  • osoba kontrolująca,
  • plan reakcji, czyli działania, jakie należy podjąć w przypadku niespełnienie kryteriów akceptacji. 

Plan Kontroli powinien być również przeglądany i aktualizowany za każdym razem, gdy pojawia się jakakolwiek zmiana mająca wpływ na wyrób, proces wytwarzania, pomiar, logistykę, źródła dostaw lub FMEA (Failure mode and effects analysis), czyli analiza rodzajów i skutków możliwych błędów.