Utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania – jak dbać o jego efektywność?

Obecnie prowadzenie firmy w jakiejkolwiek branży to często trudne zadanie, które wymaga odpowiedniego planowania, przewidywania i reagowania w różnego rodzaju sytuacjach. W Polsce zdecydowana większość różnego rodzaju podmiotów często nie uwzględnia zagrożeń wynikających z kradzieży danych, ich utraty, cyberataków, awarii sprzętu i systemów informatycznych, przerw w łańcuchach dostaw czy też różnego rodzaju czynników środowiskowych. Zagrożenia te mogą w bardzo skuteczny sposób zakłócić lub nawet całkowicie przerwać działanie danej firmy, lub organizacji.

Oczywiście bardzo ważną kwestią jest przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom, jednak warto mieć na uwadze również to, że mogą się one zdarzyć. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie odpowiedniego schematu działania, który pozwoli wyjść obronną ręką z tego typu problemów. Rozwiązaniem takim jest z pewnością skuteczny system zarządzania ciągłością działania, który jest niezbędnym zabezpieczeniem dla tego typu ewentualności.

System zarządzania ciągłością działania

System zarządzania ciągłością działania to zbiór różnego rodzaju rozwiązań, narzędzi, schematów działania, procedur itp. których celem jest określenie tego, w jaki sposób należy działać w przypadku, gdy dojdzie do różnego rodzaju zdarzeń, które mogą zakłócać prowadzenie działalności oraz zachodzące w niej procesy.

Zarządzanie ciągłością działania jest więc strategiczną i taktyczną zdolnością danej organizacji do przewidywania i reagowania na zdarzenia i zakłócenia prowadzonej działalności, w celu nieprzerwanego jej działania na akceptowalnym i opłacalnym poziomie.

W praktyce oznacza to, że odpowiednio działający System Zarządzania Ciągłością Działania, w sytuacji zagrożenia ma sprawić, że firma nadal będzie mogła funkcjonować na odpowiednim poziomie bez żadnych poważniejszych strat i problemów z tym związanych. Tego typu system wprowadzany jest w firmach w celu zachowania ich ciągłości działania, ochrony interesów firmy oraz poprawy jej reputacji i zaufania klientów, oraz partnerów biznesowych.

Dlaczego warto wypracować system zarządzania ciągłością działania?

Wypracowanie sprawnie działającego systemu zarządzania ciągłością działania, zwiększa szanse na poradzenie sobie w sytuacji kryzysowej. Dzięki przetestowaniu różnego rodzaju awaryjnych scenariuszy i wypracowaniu sobie pewnych procedur i schematów działania w przypadku ich wystąpienia, firma jest zabezpieczona na tego typu zagrożenia i wie, jak działać, aby uniknąć strat i zachować ciągłość funkcjonowania działalności. Jest to bardzo ważna kwestia, która nie tylko zabezpiecza firmę, ale także polepsza jej wizerunek i zwiększa zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych. Dzięki temu firma może się rozwijać, być konkurencyjna na rynku i generować większe zyski dzięki lepszemu wizerunkowi i większemu zaufaniu potencjalnych klientów i inwestorów.

Jakie elementy i działania obejmuje system zarządzania ciągłością działania?

System zarządzania ciągłością działania obejmuje wiele różnych kwestii, które odnoszą się do zagrożeń, na jakie dana firma lub organizacja jest narażona oraz tego, w jaki sposób radzić sobie w awaryjnej sytuacji. Z tego względu system ten zawiera różnego rodzaju procedury, do której należy się stosować w sytuacji zagrożenia.

Przykładowo, gdy firma narażona jest np. na atak hackerski, system zarządzania ciągłością działania pozwala podjąć takie kroki, których celem jest zminimalizowanie ryzyka takiego zagrożenia, ale także wyznaczenie działań, jakie należy podjąć w sytuacji gdy taki atak będzie miał miejsce. Dzięki temu można skutecznie zminimalizować wpływ tego zagrożenia na firmę i utrzymać jej ciągłość funkcjonowania.

Jak dbać o efektywność systemu zarządzania ciągłością działania?

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w firmie lub organizacji to zdecydowanie bardzo dobre rozwiązanie. Warto jednak pamiętać o tym, że żaden system nie będzie działał sprawnie, jeśli nie będzie odpowiednio skonstruowany i efektywny. Z tego względu dbanie o system zarządzania ciągłością działania i jego stałe doskonalenie to bardzo ważny proces.

Regularne testowanie systemu to jedna z bardziej istotnych kwestii, o której należy pamiętać, chcąc, aby firma była zabezpieczona na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Proces ten pozwala cały czas kontrolować to czy system zarządzania ciągłością działania jest efektywny i czy nie powstały w nim żadne luki i niedociągnięcia, które mogłyby być przyczyną poważnych problemów w sytuacji zagrożenia.

Ponadto regularne aktualizacje oraz przeprowadzanie audytów w celu oceny sprawności działania systemu to również bardzo ważne aspekty dbania o system zarządzania ciągłością działania.