Ubezpieczenia od wszystkiego

Od czego jeszcze możesz się ubezpieczyć?

Człowiek bardzo często przez wiele lat żyje sobie z dnia na dzień nie myśląc o dalszej przyszłości. Z takiej beztroski wyrywa bardzo często śmierć kogoś bliskiego; wtedy to nagle taka osoba uświadamia sobie, że i jego życie kiedyś się skończy i co wówczas zrobią jego najbliżsi? Warto więc zawczasu zastanowić się nad tym i zdecydować się na skorzystanie z ubezpieczenia na życie. Czym ono jednak jest? Jest to przede wszystkim forma finansowego zabezpieczenia rodziny zmarłego (który rzecz jasna miał wykupioną polisę na życie). Dzięki środkom wypłaconym przez firmę ubezpieczającą taką jak Hestia rodzina nie musi martwić się o pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. A często są to niebotyczne sumy. Trzeba przecież zapłacić za trumnę, miejsce na cmentarzu, opłacić firmę pogrzebową. Do tego wypadałoby po pogrzebie zaprosić zebranych na stypę, a to wszystko kosztuje. Nie każdego stać na tego typu wydatki (często oscylujące w granicach tysięcy złotych). Kwota wypłacana z ubezpieczenia na życie bardzo często starcza na te wszystkie wydatki. Umowę na polisę na życie można podpisać bezterminowo (wtedy pieniądze wypłacane są po śmierci ubezpieczonego), albo terminowo (pieniądze otrzymuje się po ukończeniu pewnego wieku). Jednak zabezpieczenie po śmierci nie jest jedyną zaletą ubezpieczenia na życie. Do niego można jeszcze dodać zabezpieczenie na wypadek wystąpienia jakiejś sytuacji, która uniemożliwia podjęcie jakiekolwiek pracy. Gdy niezdolność do wykonywania zawodu jest trwała i nieodwracalna, firma ubezpieczeniowa wypłaca zgromadzone środki zgodnie z kwotą występująca na podpisanej umowie. W przypadku, gdy niezdolność do pracy dotyczy wyłącznie niemożność wykonywania swojego zawodu, ubezpieczyciel przejmuje zobowiązanie do płacenia składek.

pzuUbezpieczyciel prawdę Ci powie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także z tak zwanego ubezpieczenia na życie – ubezpieczenia posagowe. Jest to nic innego jak zapewnienie lepszego startu swojej pociechy. W tym wypadku składki są systematycznie płacone, a w momencie dorośnięcia do pewnego wieku, dziecko zyskuje pełne prawo do wypłacenia świadczenia z założonej polisy. Jeszcze inną formą ubezpieczenia na życie jest takie z funduszem kapitałowym. Ta polisa pozwala na pomnażanie zainwestowanych pieniędzy i może w późniejszym czasie zostać wykorzystana jako dodatek wypłacany do emerytury, co w dzisiejszych czasach może być niezwykle ważne z racji występowania tak niskich emerytur. Dość nową formą ubezpieczenia na życie PZU jest oferta Ochrona Rodziny, która gwarantuje pomoc finansową w przypadku wystąpienia jakiegoś niefortunnego zdarzenia. W przypadku korzystania z tej propozycji towarzystwa zapewnia się ochronę pieniężną nie tylko dla ubezpieczonego, ale także dla najbliższej rodziny. Niewątpliwą zaletą tego typu polisy jest fakt, że nie jest ona obarczona żadnym z podatków, dlatego w chwili wypłacenia świadczenia z polisy nie są odciągane żadne środki finansowe przez państwo. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z ubezpieczenia na życie jest sprawą indywidualną, jednak czasem warto się zastanowić nad czym czy w przypadku odejścia z tego świata nie obciąży się za bardzo finansowo najbliższej rodziny.