Czym jest CV funkcjonalne?

Jeśli zamierzasz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą wybierz cv europejskie. Ta forma cv umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących). Pełna dokumentacja aplikacyjna kandydatów do pracy za granicą powinna się składać poza cv również z: paszportu językowego, suplementu…

Czytaj dalej