Zadania i kompetencje audytora wewnętrznego

Audytor wewnętrzny to jedna z ważniejszych postaci procesu wdrażania i certyfikacji standardów ISO, odpowiadająca za kontrolowanie i dokumentowanie zgodności systemów zarządzania organizacją z założeniami obranej przez nią normy. Choć w wielu przypadkach audytorów wewnętrznych traktuje się jak osoby wyższego szczebla z misją znalezienia każdego najmniejszego błędu w działaniach organizacji, w istocie pełnią oni istotną rolę…

Czytaj dalej