Sprawy rodzinne – kiedy warto udać się do adwokata

Prawo rodzinne to jeden z najbardziej rozbudowanych działów Prawa cywilnego, które jak sama nazwa wskazuje, reguluje różnego rodzaju kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny.

Z racji tego, że jest to dosyć obszerna dziedzina prawa, obejmuje ona zarówno sprawy rozwodowe, alimentacyjne, kwestie dotyczące rodzicielstwa i pozwoleń, a nawet adopcję. 

Współcześnie nie każdy wie czym dokładnie zajmują się adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym. Z jaką sprawą można zgłosić się do kancelarii prawnej oferującej pomoc w prawie rodzinnym? Kto powinien z takich usług skorzystać i w jakim momencie? 

Samodzielne przygotowanie się do wielu spraw dotyczących zarówno kwestii małżeństwa i jego rozpadu, czy ustaleniu opieki nad dzieckiem, jest w Polsce niemożliwe. Dlatego skorzystanie z profesjonalnej konsultacji prawnej nie tylko ułatwi przejście przez ten trudny czas, ale również uzyskanie pomocy w sądzie.

Co wyróżnia prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to odrębna dziedzina Prawa cywilnego. To w nim zawarte są wszystkie przepisy dotyczące stosunków rodzinnych – między innymi majątkowe i niemajątkowe, a także relacje między poszczególnymi członkami rodziny i osobami trzecimi. W polskim prawie Prawo rodzinne jest uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a także w przepisach Prawa cywilnego.

To właśnie tam można znaleźć wszystkie przepisy regulujące sposoby zawierania małżeństwa, prawami dzieci czy nawet o funkcjonowaniu rodziny. Z jakimi sprawami możemy zgłosić się do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym? Zakres spraw, jakimi zajmuje się prawo rodzinne to:

  • rozwody, separacje oraz podział majątku,
  • sporządzenie intercyzy,
  • kwestie rodzicielskie – ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie praw do opieki i władzy rodzicielskiej,
  • alimenty,
  • adopcje,
  • przestępstwa małoletnich,
  • sporządzenie testamentu.

Prawo rodzinne a pomoc adwokata

W prawie rodzinnym obecność i pomoc adwokata jest nie tylko przydatna, ale w wielu przypadkach – nieodzowna. Większości spraw w sądzie w tym zakresie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samodzielnie, konieczna jest obecność pełnomocnika. Zorientowanie się w przepisach prawa, a jednocześnie wykorzystanie ich na swoja korzyść jest niezwykle trudne. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej.

Adwokat może pomóc nie tylko w rozwiązaniu wielu kwestii prawnych, ale również odciążyć wszystkie osoby zaangażowane w sprawę, poprzez przejęcie na siebie wszystkich obowiązków i formalności. To właśnie prawnik będzie wiedział w jaki sposób poprowadzić postępowanie, aby wyrok Sądu był korzystny dla jego klienta.

Współcześnie pomoc adwokata jest niezbędna w trzech typach spraw – rozwodowych, ustalenia władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów, a także adopcji.

Sprawy rozwodowe

Doświadczony adwokat w przypadku sprawy rozwodowej pomoże w wypełnieniu wniosku, a także jego złożeniu do odpowiedniego organu. Dodatkowo usługi większości kancelarii prawnych obejmują pełną reprezentację podczas spraw toczących się w sali rozpraw. Z pomocy adwokata warto skorzystać również jeśli staramy się o rozwód z orzeczeniem o winie byłego partnera bądź za porozumieniem każdej ze stron.

Wsparcie adwokata w kwestii rozwodu obejmuje również pomoc w sporządzeniu dokumentów dotyczących podziału majątku, a także ustalenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska i alimenty

Pomoc adwokata rodzinnego może być również przydatna podczas określania władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów na dziecko. Ustalenie opieki nad dzieckiem nie zawsze idzie w parze z rozwodem, dlatego warto skorzystać z pomocy w przypadku rozpadu związku nieposiadającego statusu prawnego.

W ten sposób nie tylko w jasny sposób zostaną ustalone zasady opieki nad dzieckiem, ale również wszystkie istotne aspekty, które będą miały wpływ na jego wychowanie.

adwokat od spraw rodzinnych

Adopcja dzieci

Obecność adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym będzie również niezbędna w całym procesie adopcyjnym. Przyszli rodzice będą potrzebowali osoby reprezentującej ich przed sądem oraz pozostałymi organizacyjnymi. Doświadczenie prawnika umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu adopcyjnego, a także pomoc w sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Profesjonalna pomoc prawna

Pomoc adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym może być niezbędna do uzyskania satysfakcjonującego wyroku sądowego. Wsparcie prawnika będzie konieczne podczas składania pozwu o rozwód, a także w całym procesie rozwodowym – zwłaszcza jeśli konieczne będzie ustalenie władzy rodzicielskiej.

Z pomocy adwokata do spraw rodzinnych w Szczecinie należy również skorzystać w innych sprawach, które mieszczą się w zakresie prawa rodzinnego, aby otrzymać możliwie korzystny wyrok.