Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem pracownika jest jego czas pracy. Szczególnie w przypadku branży transportowej i stanowiska kierowcy, jest to bardzo ważne zagadnienie, które w znaczący sposób wpływa na płynność dostaw, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z tego względu obowiązkiem każdego kierowcy jest ścisłe przestrzeganie wszelkich wymogów i zasad, dotyczących jego czasu pracy i niezbędnego odpoczynku.

Z kolei obowiązkiem pracodawcy jest dopilnowanie tego, aby wszyscy kierowcy zatrudnieni w danej firmie stosowali się do przepisów określających czas ich pracy. W tym celu niezbędne jest ewidencjonowanie czasu pracy kierowców po to, aby mieć kontrolę nad tą kwestią.

System naliczania czasu pracy kierowców

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jest to kwestia regulowana prawnie, stąd każdy przedsiębiorca zatrudniający na podstawie stosunku pracy w swojej firmie transportowej kierowców, jest zobligowany do prowadzenia względem każdego z nich ewidencji czasu pracy. Proces ten wymaga regularności i dokładności, ponieważ wszelkie informacje na temat czasu pracy kierowców podlegają ścisłej kontroli między inni ze strony Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Na szczęście dzięki nowoczesnym technologiom gromadzenie niezbędnych danych na temat czasu pracy kierowców jest obecnie dość proste. Odpowiedzialne jest za to specjalne urządzenie, nazywane tachografem cyfrowym, które zbiera wszelkie informacje na temat parametrów pojazdu, przebytej przez niego drogi czy też czasu pracy kierowcy i wszelkich przerw w jeździe. Na podstawie wykresówek z tego urządzenia, możliwe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, a także kontrolowanie tych informacji przez różnego rodzaju służby i instytucje podczas kontroli drogowej lub tej przeprowadzanej w siedzibie firmy.

Do czego potrzebna jest ewidencja czasu pracy?

Występująca w każdej firmie transportowej ewidencja czasu pracy kierowcy jest potrzebna do kontrolowania tego czy kierowcy przestrzegają prawnie ustalonych limitów czasu pracy i niezbędnych przerw w jeździe. Nie jest to jednak jedyny cel prowadzenia ewidencji, ponieważ ma ona ogromne znaczenie również w kontekście ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą kierowcy. To właśnie na podstawie wykresówek i wszelkich innych informacji dotyczących czasu pracy kierowcy, pracodawca może dokładnie ustalić jego wynagrodzenie, a także wszelkie premie i dodatki, jakie mu przysługują. Wynagrodzenie dla kierowcy powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, z tego względu najwygodniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy, na podstawie której bez problemu można ustalić wynagrodzenie dla danego kierowcy, jakie przysługuje mu w danym miesiącu pracy. Ewidencja czasu pracy jest więc niezbędna w każdej firmie transportowej, ale także w przedsiębiorstwach działających w innych branżach.

Jak rozliczać czas pracy kierowców?

Obecnie rozliczanie czasu pracy kierowców to znacznie łatwiejszy proces niż miało to miejsce jeszcze jakiś czas temu. Dzięki nowoczesnym technologiom i specjalistycznemu oprogramowaniu prowadzenie ewidencji jest bardzo proste, szybkie i precyzyjne. Wszelkie dane zebrane przez tachograf zapisywane są na imiennej karcie kierowcy, z której następnie mogą być pobrane i zaimportowane do specjalnego oprogramowania, które zajmuje się prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców. Dzięki temu, osoba odpowiedzialna za rozliczanie czasu pracy kierowców w danej firmie ma znacznie ułatwioną pracę.

Rozliczenie czasu pracy kierowców polega na obliczeniu wynagrodzenia, jakie należy się danemu kierowcy na podstawie takich informacji jak:

  • godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, a także suma przepracowanych godzin,
  • liczba przepracowanych godzin w nocnej,
  • nadliczbowe godziny pracy,
  • dni wolne od pracy wraz z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • godzina rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz łączny jego czas i miejsce pełnienia,
  • usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz różnego rodzaju zwolnienia,
  • nieusprawiedliwione godziny nieobecności w pracy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców wymaga od osoby zajmującej się tym zadaniem, dokładności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pozwoli uniknąć wszelkich problemów z późniejszym rozliczaniem i ustalaniem wynagrodzenia, a także nieporozumień między pracodawcą a pracownikiem. Z tego względu odpowiednie przeszkolenie pracowników w dziale kadr firmy, jest bardzo ważną sprawą, która w znaczący sposób może podnieść sprawność i dokładność działania firmy w tym aspekcie.