Premie dla młodych rolników 2022 – wymagania, wnioski, decyzje

Prowadzenie własnej działalności to dla wielu osób najlepsze rozwiązanie, które może przynosić naprawdę spore zyski. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to często z bardzo dużymi wydatkami, zwłaszcza na początku. Szczególnie w branży rolniczej koszty założenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego mogą być naprawdę ogromne. Zdecydowanie większą część tych pieniędzy pochłania zakup maszyn, które są niezbędne w celu sprawnego i szybkiego realizowanie wszelkich prac w gospodarstwie.

Dla osób młodych, które nie dysponują niezbędnym budżetem, rozpoczęcie takiej działalność może być bardzo trudne, a czasami nawet niemożliwe. W tym celu powstały różnego rodzaju programy takie jak Premie dla młodych rolników, dzięki którym można ubiegać się o dotacje, które znacząco pomogą w rozpoczęciu działalności rolniczej.

Czym jest program Premie dla młodych rolników?

Premie dla młodych rolników to program, który oferuje bezzwrotną premię finansową na inwestycje w gospodarstwie rolnym. Takie dofinansowanie ma na celu zachęcać młode osoby do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej i tym samym przyspieszyć pożądane zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i zwiększyć konkurencyjność całego sektora rolnego w Polsce.

W marcu 2022 roku rozpoczyna się ostatni nabór wniosków na Premie dla młodych rolników. Z tego względu warto już teraz zapoznać się z tym tematem, aby wiedzieć, jak się przygotować do złożenia wniosku, kto może starać się o dotacje, jakie wymagania trzeba spełnić aby uzyskać pomoc, ile trwa rozpatrywanie wniosków i na co można wydać pozyskane dofinansowanie.

Jakie wymagania muszą spełnić osoby starające się o dotacje?

Program Premie dla młodych rolników skierowany jest do osób poniżej 40 roku życia, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wieku nie da się zmienić, jednak wykształcenie już tak. Z tego względu dopuszczalne jest, aby dana osoba, ubiegając się o dotacje, uzyskała niezbędne kwalifikacje zawodowe po przyznaniu dofinansowania. Warto jednak pamiętać, że przewidziany jest na to ograniczony czas, który wynosi 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Oprócz tego rolnik ubiegający się o dotację musi przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed tym dniem, rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. Ponadto w tym okresie nie był on posiadaczem zwierząt gospodarskich, nie wystąpił o płatności bezpośrednie ani o pomoc finansową dla rolników oraz nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu dotacji rolnik ma 9 miesięcy na to, aby rozpocząć prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, które musi mieć powierzchnię użytków rolnych wynoszącą przynajmniej tyle, co średnia powierzchnia użytków rolnych w kraju lub w województwie, w przypadku gdy średnia jest w danym regionie mniejsza i nie więcej niż 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna mieścić się między 13 000 euro a  150 000 euro.

Nabór wniosków na dotacje

Nabór wniosków ogłaszany jest zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem i w 2022 roku, termin ten przypada na marzec. Poprawnie wypełnione wnioski wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w oddziale regionalny ARiMR właściwym dla danego gospodarstwa. Po złożeniu wniosku jest on oceniany i na podstawie tego wydawana jest decyzja czy dany rolnik otrzymuje dotację, czy też nie. Pomoc jest przyznawana w sytuacji, gdy rolnik uzyska co najmniej 8 punktów w ogólnej ocenie. Przyznawane dofinansowanie wynosi 150 000 zł i wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza to 120 000 zł po spełnieniu wszelkich niezbędnych wymagań i druga 30 000 zł po zrealizowaniu biznesplanu.

Na co można wykorzystać uzyskane dofinansowanie?

W ramach dotacji można kupić nowe maszyny rolnicze we Wrocławiu u polecanego dealera Jaskot, wyremontować budynki lub je przebudować, zakupić grunty, zwierzęta gospodarskie, czy zainwestować w założenie sadu i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie przez dłużej niż 5 lat. W przypadku dotacji uzyskanych z Premii dla młodych rolników minimum 70% kwoty powinno zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.