Pozytywne strony upadłości konsumenckiej

Zaciągając kolejne kredyty trzeba liczyć się z tym, że mogą wystąpić takie okoliczności życiowe, które spowodują niewypłacalność jednostki. Nie jest to ani dobra sytuacja dla osoby fizycznej, ani dla wierzycieli, ale także dla gospodarki państwa. Dlatego w przypadku zaistnienia bankructwa osobistego należy niezwłocznie złożyć w sądzie wniosek o upadłość konsumencką.

Jak rozpocząć proces dotyczący twojej upadłości?

W piśmie takim należy podać swoje wszelkie dane osobowe, wskazać (wraz z liczbą) wierzycieli oraz poinformować o wysokości zadłużenia; wniosek powinien także zawierać informację o posiadanym majątku, bo na jego podstawie będzie wyznaczany plan spłaty zobowiązań. Pojawiającym się bardzo często błędem jest zwłoka i tym sposobem zamiast od razu starać się o rozpoczęcie procesu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zadłużony obywatel bardzo często czeka na to, aby zobaczyć jak potoczą się sprawy, bo a nuż będzie można poradzić sobie samemu. Jest to bardzo duży błąd, a poza tym jest to zupełnie nie w porządku w stosunku do wierzycieli, których świętym prawem jest odzyskać utracone pieniądze. Dlaczego zatem osoby fizyczne są tak sceptycznie nastawione do upadłości konsumenckiej? Prawdopodobnie dlatego, że tak mało się wspomina o pożytku, jakie ogłoszenie bankructwa osobistego ze sobą niesie.

Oddłużanie konsumenta to sprawa priorytetowa

Najważniejszą sprawą jest wyjście z zadłużenia (czyli tak zwane oddłużenie). Kredytobiorca ma pewność, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyjdzie na zero i dzięki temu będzie miał możliwość nowego startu. Sąd ustala bowiem ratalny plan spłacania wierzycieli. Raty często są na tyle niskie, że dłużnik jest w stanie sobie z nimi poradzić. Także czas zwrotu wszelkich kosztów jest bardzo krótki, ponieważ spłata wierzycieli trwać może maksymalnie 3 lata. Jak widać, nie jest możliwość w tym czasie spłacenia całego zobowiązania, dlatego na upadłości konsumenckiej tracą najwięcej wierzyciele. Zyskać może jedynie osoba fizyczna. Plusem także jest to, że w sytuacji, gdyby kredytobiorca zaczął więcej zarabiać nie ma ryzyka, że sąd podniesie ratę obowiązkowej spłaty. Przez cały okres oddłużania jest ona niezmienna.

Sprawy o finansowe rozliczenia mogą zostać konsumentowi umorzone

Kolejną pozytywną cechą jest wstrzymanie wszelkich procesów, które zostały wszczęte przeciwko dłużnikowi. Chodzi tu przede wszystkim o postępowania o zapłatę – jeśli chcesz poznać szczegóły odnośnie tego tematu przeczytaj informacje znajdujące się tutaj: http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie. Osoba, w przypadku której sąd ogłosił upadłość konsumencką może liczyć się z tym, że także wszelkie odsetki zostaną wstrzymane. Sad także dba o warunki mieszkalne kredytobiorcy. W sytuacji, gdy był on posiadaczem jakiejś posesji, która na drodze postępowania została wylicytowana i kwota z tejże nieruchomości została przekazana wierzycielom, dłużnik także otrzymuje kwotę na wynajem innego mieszkania na okres dwunastu miesięcy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również zaowocować tym, że kredytobiorca dojdzie do porozumienia z kredytodawcami. Tym sposobem dużo łatwiej będzie można dojść do podpisania ugody. Jak widać plusów ogłoszenia bankructwa osobistego jest bardzo dużo, ale nie został wspomniany jeszcze jeden, ten jeden z ważniejszych. Jest nim odzyskanie spokoju u dłużnika. Dzięki upadłości konsumenckiej na pewno odzyska spokojny sen.