Która klasa podatkowa w Niemczech jest najlepsza?

W Niemczech funkcjonują tak zwane klasy podatkowe. O przynależności do konkretnej decyduje przede wszystkim wysokość wynagrodzenia netto konkretnego człowieka. Nie bez znaczenia pozostaje też jego sytuacja rodzinna.

Ile konkretnie wyróżnia się klas? Otóż u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje, aż 6 klas podatkowych – decydujących o tym ile i kto musi odprowadzić podatku. Ten podział determinuje też wysokość świadczeń otrzymywanych zamiast wynagrodzenia. Chodzi o zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe lub wychowawcze. Spójrzmy zatem na podaną klasyfikację. Okazuje się bowiem, że klasy 1, 2 i 3 są w gruncie rzeczy narzucane. Co jednak w momencie, gdy podatnicy mogą sami decydować? Która opcja wydaje wówczas najkorzystniejsza?

Niemiecka klasa podatkowa

Klasa podatkowa 1 dotyczy osób niezamężnych, rozwiedzionych, a także tych będących w separacji. To klasa dedykowana także tym, którzy pozostają w małżeństwie, ale małżonek przebywa po Unią Europejską. Osoby, które otrzymują wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro i osoby owdowiałe co najmniej od dwóch lat też mogą zaliczyć się do drugiej klasy podatkowej.

Klasa podatkowa 2 dotyczy natomiast osób samodzielnie wychowujących dziecko, na które dostają zasiłek rodzinny i osób z miesięcznym wynagrodzeniem wolnym od podatku do kwoty 1011 euro.

Klasa 3, to z kolei osoby zamężne, których małżonek nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za pracę albo należy do 5 klasy podatkowej, osoby zamężne których współmałżonek przebywa na terenie Unii Europejskiej, a także osoby owdowiałe od roku. Ta klasa dotyczy też ludzi z miesięcznym wynagrodzeniem wolnym od podatku do kwoty 1788 euro.

Małżeństwa mają wybór klasy podatkowej!

podpisywanie dokumentów
Fachową pomoc w określeniu klas podatkowych i zwrotach podatków z zagranicy można uzyskać w firmie Tax-Pol z Wrocławia.

Małżeństwa w Niemczech mają prawo wyboru. Pracujący małżonkowie mogą wybierać bowiem między dwoma konkretnymi kombinacjami klas: 4 i 4, 3 i 5. Pierwsza kombinacja jest korzysta wtedy, gdy małżonkowie zarabiają mniej więcej tyle samo. Kiedy dochody znacznie się różnią, o wiele bardziej opłacalna zdaje się być druga opcja. Małżonek z wyższym wynagrodzeniem będzie wtedy podlegał klasie 3, a małżonek z niższym wynagrodzeniem – klasie 5. Klasa podatkowa numer 4 z czynnikiem, to niejako trzecia opcja dla małżeństw w Niemczech. Oblicza się w niej wysokości wkładu w dochód rodziny. Małżonek, który wnosi na przykład 30 procent wkładu, odprowadza finalnie taką samą ilość wspólnego podatku. Ta opcja jest najpopularniejsza wśród par w których istnieją dość duże dysproporcje w dochodach.

4 klasa podatkowa dotyczy osób zamężnych, mieszkających razem, gdzie jeden z małżonków jest aktywnym pracownikiem i podlega pod 4 klasę. Tu można jednak wybrać czy chce się być rozliczanym na podstawie wyżej wymienionych kombinacji.  Klasa 5 dotyczy osób zamężnych, u których jeden z małżonków rozlicza się w 3 klasie podatkowej, a miesięczne wynagrodzenie jest wolne od podatku od kwoty dokładnie 105 euro. 6 klasa podatkowa, czyli ostatnia dotyczy natomiast osób wolnych lub zamężnych, bez znaczenia. Warunkiem jest jednak niemożność przedłożenia karty podatkowej. Miesięczne wynagrodzenie musi być natomiast wolne od podatku do kwoty 0 euro.