Kogo szukać, gdy potrzebujemy pomocy prawnej?

Nasze życie nie jest niestety pasmem sukcesów i zdarza się,  że z różnych względów  potrzebujemy pomocy prawnej. Problemy rodzinne (np. dotyczące spadku, opodatkowania, roszczeń ze strony innych członków rodziny), małżeńskie (separacja, rozwód, konflikty domowe), sąsiedzkie, udział w wypadku czy samochodowej kraksie, pomówienia czy wreszcie kłopoty zawodowe – jak odnaleźć się w gąszczu przepisów, ustaw, jakie podjąć decyzje, jak przygotować się do ewentualnej konieczności stawienia się przed obliczem sądu? Najlepiej oczywiście zwróci się o pomoc do profesjonalisty w dziedzinie prawa , czyli do adwokata/ prawnika lub radcy prawnego.

Kim jest adwokat? Kim jest prawnik? Kim jest radca prawny?

Prawnik

Tytuł prawnika może uzyskać każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem magistra prawa. Prawnik (nazywany tez doradcą prawnym) nie posiada natomiast aplikacji ani praktyki. Najczęściej jest właścicielem własnej kancelarii prawnej, w której udziela porad petentom. Niestety, jest tu pewien haczyk, ponieważ kancelarie prawnicze nie są nadzorowane przez organy samorządowe. Właściciel kancelarii nie jest także zobligowany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej ani cywilnej, która chroniłaby jego klientów przed błędami. a przy zawieraniu różnego typu umów ma ograniczone możliwości pełnomocnicze.

Adwokat

Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ukończone trzyletnie szkolenie, aplikację oraz zdany egzamin adwokacki, złożył ślubowanie i jest wpisany na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej. W odróżnieniu od prawnika adwokat musi posiadać ubezpieczenie cywilne, spoczywa na nim obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich działań, informacji związanych z prowadzoną sprawą- i nie może być z tego obowiązku zwolniony. Bezwzględnie musi przestrzegać zasad zawodowej etyki, a jego działalność (najczęściej w kancelarii adwokackiej) jest kontrolowana przez samorządowe organa adwokatury.

Adwokat
Obowiązki oraz możliwości są bardzo szerokie. O szczegółach ich pracy dowiesz się na stronie kancelarii Dalkowska Jeżowska.

Radca prawny

Jest prawnikiem, który ukończył aplikację radcowską i znajduje się na liście radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych działająca na danym terenie. Radca prawny posiada największe uprawnienia – poza działaniami, do których uprawnia go tytuł magistra prawa, może reprezentować swoich klientów przed sądem w sprawach związanych z całym obszarem prawa. Tak jak adwokat jest kontrolowany przez organy samorządowe, jest zobligowany do przestrzegania etyki i tajemnicy zawodowej, posiadania ubezpieczenia OC. Od adwokata różni go możliwość reklamowania swoich usług i pracy na etacie, co oznacza w praktyce możliwość współpracy z klientami na podstawie umowy o pracę.

 Jaki z tego wniosek?

Jeśli zależy nam na rzetelnej, w pełni profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej na wysokim poziomie, która zapewni kompleksową obsługę nie tylko w postępowaniu sądowym, ale także poza nim, warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zakres uprawnień oferujących pomoc prawną a następnie na właściwą specjalizację.