Kalkulator śladu węglowego dla firm transportowych

Obliczanie śladu węglowego jest obecnie niezwykle istotne jako narzędzie pozwalające przeanalizować i ograniczyć nadmierną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Wpływ emisji CO2 na zmiany środowiskowe jest coraz bardziej dostrzegalny i jedynie poprzez wdrożenie konkretnych działań redukujących ślad węglowy człowieka jesteśmy w stanie powstrzymać negatywne skutki dla środowiska, jakie do tej pory wyrządziliśmy. Zdecydowanie największy procent wszystkich gazów cieplarnianych trafiających do atmosfery pochodzi z różnych gałęzi przemysłu, ale w skali globalnej jednym z obszarów zwracających najwięcej uwagi ekologów jest transport. Dlaczego firmy transportowe powinny wyliczyć swój ślad węglowy i jakie zmiany mogą wprowadzić, by choć częściowo go zredukować?

Kalkulator śladu węglowego dla firm transportowych – dlaczego warto z niego korzystać?

Transport jest jednym z największych generatorów szkodliwych gazów cieplarnianych mających bezpośredni wpływ na pogorszenie się stanu środowiska. Firmy, które działają w branży transportowej nie mogą jednak ot tak zrezygnować z wykorzystywania transportu drogą lądową, lotniczą czy morską w celu ograniczenia spalania w imię ochrony środowiska. Tym ważniejsze jest jednak z ich perspektywy obliczanie śladu węglowego poprzez dostępne do tego celu kalkulatory, a następnie, na bazie uzyskanych wyliczeń, opracowanie skutecznej strategii działania i prewencji poprawiającej wynik śladu węglowego przedsiębiorstwa i pozwalającej na spełnienie globalnych norm i standardów w zakresie ograniczania emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

Na prawidłowe obliczenie śladu węglowego w firmie (a więc sumy całkowitej emisji gazów takich jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu) składa się wiele czynników i procesów, jakie należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu danych do kalkulatora śladu węglowego. Firma transportowa powinna dokładnie rozpoznać źródła emisji gazów cieplarnianych (nie będą nimi wyłącznie poruszające się po drodze pojazdy), a następnie wdrożyć nawyk regularnego zbierania danych i mierzenia śladu węglowego, przyrównując go do aktualnych zaleceń, standardów i wymogów prawnych.

Ślad węglowy kalkulator
Chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie Twojej firmy na środowisko naturalne? Oblicz ślad węglowy – kalkulator zbierze dane na temat Twojego przedsiębiorstwa i wygeneruje odpowiedni raport.

Najważniejsze korzyści stosowania kalkulatora śladu węglowego

Większa odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie działalność i jej bezpośredni wpływ na otaczające środowisko przekłada się w firmach transportowych przede wszystkim na poprawę wizerunku firmy na rynku, wśród konkurencji, ale także wśród konsumentów. Pomijając obowiązek spełnienia pewnych norm oraz fakt, że coraz więcej międzynarodowych przedsiębiorstw wymaga od firm transportowych potwierdzenia działań ograniczających ślad węglowy, budowanie wokół marki kultury dbałości o środowisko pokazuje, że możliwe jest przejmowanie odpowiedzialności za swoje działania i dążenie do lepszych wyników nawet tam, gdzie nie ma mowy o całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Aktywne dążenie do prawidłowego wyliczenia i redukcji śladu węglowego może wpłynąć także na ogromne oszczędności dla przedsiębiorstwa, nie ograniczając przy tym jego szans na rozwijanie się.

Każda inwestycja, która ma na celu zmniejszenie śladu węglowego (np. poprzez zakup nowoczesnej, bardziej ekologicznej i wydajnej floty pojazdów) wpłynie w perspektywie czasu na oszczędności firmy, pozwalając na bardziej ekonomiczne i świadome zarządzanie trasami, redukcję wykorzystania starych i szkodliwych środowiskowo systemów i pojazdów (wymagających regularnych napraw i większych kosztów utrzymania), a także zrównoważony rozwój działalności. Trzeba tu zaznaczyć także, że przy istniejących normach emisji spalin dla pojazdów, wiele firm i koncernów międzynarodowych współpracujących z firmami transportowymi wymaga, aby cała flota firmy transportowej spełniała określone normy i standardy, a sama firma posiadała wyliczenia śladu węglowego i dążyła do jego aktywnej redukcji.

Zmiany, które warto wprowadzić po przeliczeniu śladu węglowego

Podstawą zmian w kierunku obniżania śladu węglowego w firmach transportowych powinna być inwestycja w sprawną, nowoczesną i odpowiedzialną ekologicznie flotę pojazdów. W wielu miejscach spotykane są jeszcze firmy korzystające z bardzo starych, wysłużonych kabin i naczep generujących olbrzymie ilości spalin i ledwie mieszczących się w obowiązujących prawnie normach emisji.

Wymieniając stopniowo flotę na pojazdy nowoczesne nie tylko zmniejszasz koszty ich utrzymania, ale i ryzyko przekraczania dopuszczalnych poziomów emisji. Zmniejszasz swój ślad węglowy, jednocześnie rozwijając możliwości przedsiębiorstwa.

Dobrym rozwiązaniem wspierającym działania na rzecz obniżenia śladu węglowego jest także stworzenie wewnętrznych systemów skutecznego zarządzania trasami – w firmach transportowych wybór właściwej drogi przejazdu jest kluczowy dla czasu dotarcia na miejsce i możliwości wykonania zlecenia. Wybory warto rozważyć jednak także pod kątem emisji – spalanie na mocno zakorkowanej trasie, gdzie pojazd co chwila zatrzymuje się i rusza jest znacznie wyższe, niż na tej po której może poruszać się nieco wolniej, ale ze stałą prędkością czy tej, która w najbardziej logiczny sposób doprowadzi go do kilku punktów dostawy przy minimalnej liczbie pokonanych kilometrów.