Jak założyć firmę transportową?

Branża transportowa z roku na rok stale się rozwija, a rynek potrzebuje coraz więcej nowych przewoźników. Z tego względu ta gałąź gospodarki jest znakomitym miejscem do założenia swojej własnej działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że aby osiągnąć sukces w tej branży, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, umiejętności oraz zaangażowania, ponieważ konkurencja na tym rynku jest bardzo duża. 

Zanim jednak nasza firma powstanie i zacznie działać na rynku, musimy ją najpierw założyć, co dla wielu osób jest sporym wyzwaniem z racji konieczności wypełnienia dużej ilości formalności i spełnienia konkretnych wymogów prawnych.

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i sposobu rozliczania podatków

Chcąc założyć swoją własną firmę transportową, podstawową kwestią jest oczywiście wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej. Ta decyzja będzie miała spory wpływ m.in. na koszty założenia oraz prowadzenia firmy, czas oczekiwania na rejestrację, wysokość składek ZUS, wysokość opodatkowania, zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa i na wiele innych aspektów. Z tego względu podejmując decyzje odnośnie formy prowadzenia naszej działalności, musimy ją dokładnie przemyśleć i wybrać tą, która będzie dla nas najbardziej opłacalna i najwygodniejsza.

Najwięcej osób decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w przypadku małych firm, a jego niewątpliwą zaletą jest prostota, szybkość rejestracji, brak wymagań co do kapitału początkowego, brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości oraz łatwy dostęp do dotacji z urzędu pracy. Prowadząc tego typu działalność, za zobowiązania firmy jej właściciel odpowiada całym swoim majątkiem.

Sporo osób decyduje się także na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania firmy wobec wierzycieli, ponieważ odpowiedzialność ta spada na samą spółkę, która odpowiada w takiej sytuacji majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, a po zakończeniu roku jej obowiązkiem jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Z tego względu tego typu forma działalności wiąże się z większymi kosztami obsługi księgowej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Firmę transportową można również prowadzić w formie spółki cywilnej lub handlowych spółek osobowych.

Na tym etapie powinniśmy również wybrać formę opodatkowania naszej działalności. Do wyboru mamy opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub też ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w przypadku przewozu towarów wynosi 5,5%. Prowadząc działalność transportową, nie możemy skorzystać z opodatkowania kartą podatkową. Chcąc świadczyć usługi zagraniczne, należy również dokonać rejestracji na potrzeby VAT-UE.

firma transportowa

Proces rejestracji firmy transportowej

Chcąc założyć swoją własną firmę transportową, niezbędna jest jej rejestracja, której dokonujemy w CEIDG lub KRS w zależności od formy działalności, jaką wybraliśmy. Do rejestracji niezbędne jest także wskazanie przedmiotu działalności, czyli numeru PKD. W przypadku działalności transportowej jest to numer 49.41.Z – transport drogowy towarów. Oczywiście numer ten można w późniejszym czasie zmienić, a nawet rozszerzyć o kolejne.

Istotną kwestią jest także fakt, że wpisanie przedmiotu działalności przy rejestracji firmy nie zobowiązuje właściciela do jej prowadzenia. Oznacza to, że do zakresu swojej działalności można wpisać znacznie więcej numerów PKD, jeśli przewidujemy, że w przyszłości będziemy chcieli rozszerzyć swoją działalność. Na tym etapie powinniśmy również dokonać zgłoszenia do ZUS odnośnie nowej działalności, a także założyć firmowy rachunek bankowy i jego numer zgłosić do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Gdzie szukać pomocy podczas zakładania firmy transportowej?

Założenie własnej firmy transportowej może się wiązać z ogromną ilością różnych formalności, co dla wielu osób może być bardzo trudne i niezrozumiałe. Z tego względu decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, warto skorzystać z pomocy zewnętrznych firm, które świadczą usługi dla firm transportowych i pomagają nowym przedsiębiorcom w założeniu firmy, a także w jej prawidłowym prowadzeniu

Nie tylko ułatwia to zdecydowanie cały proces, ale daje nam także gwarancję, że nie popełnimy żadnego błędu podczas rejestracji firmy transportowej.