Jak wyglądają kursy językowe w pracy?

Kursy językowe organizowane przez pracodawców dla swojego zespołu to jeden z najłatwiejszych sposobów na poszerzenie własnej wiedzy językowej i poznanie nowych zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla branży, w której pracujemy. W czasach, gdy nawet małe firmy mogą bez problemów działać na rynku międzynarodowym, znajomość języków obcych jest coraz częściej nie opcją i dodatkowym atutem, a wymogiem. Czy oznacza to jednak, że pracownicy bez znajomości języka muszą czuć się poszkodowani i samodzielnie sięgać po pomoc szkół językowych? Oczywiście, że nie. Jak wyglądają kursy językowe w pracy i dlaczego pracodawcy powinni w nie inwestować?

Branżowe kursy językowe – najważniejsze cechy kursów dla pracowników

Nawiązywanie kontaktów biznesowych z partnerami i klientami zza granicy jest dziś powszechne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm w różnych branżach, co automatycznie buduje wymagania dla znajomości języków obcych wśród pracowników różnego szczebla. Pracodawcy, nawet wymagając od nowo zatrudnianych osób określonego poziomu języka mogą zapewnić sobie lepiej przygotowany zespół właśnie poprzez organizację wewnętrznych kursów językowych prowadzonych przez doświadczone szkoły językowe.

Branżowe kursy językowe to przede wszystkim okazja do zapoznania pracowników ze specyficznym obszarem danego języka charakterystycznym dla danej branży – kursy dla bankowców będą wyglądały nieco inaczej, niż te dla pracowników biur podróży czy przeróżnych firm usługowych. Jest też oczywiście wiele kwestii wspólnych dla wszystkich kursów językowych organizowanych w środowiskach pracy, a jedną z ważniejszych jest bez wątpienia umożliwienie ekspresowego opanowania języka przynajmniej na poziomie komunikatywnym oraz przyzwyczajenia pracowników do używania języka zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Jak wyglądają kursy językowe w pracy?

Wymaganie znajomości języka obcego w stosunku do nowych pracowników jest dziś powszechne, jednak sama znajomość sprawdzona jedynie podczas rozmowy kwalifikacyjnej często nie wystarczy, by dać jednoznaczny wgląd w zdolności językowe pracownika. Dla tych ostatnich jeden z największych oporów stanowi konieczność używania języka w mowie – kursy branżowe przygotowywane są więc tak, by oswoić przede wszystkim werbalne komunikowanie się w języku obcym. Opanowanie słownika branżowego to jeszcze nie znajomość języka!

Zakres i częstotliwość zajęć jest dostosowywana przez szkoły językowe do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy. Treść zajęć przygotowywana jest najczęściej z myślą o mniejszych grupach uwzględniających dotychczasową znajomość języka pracowników i pozwalającą na zwiększenie efektywności przyswajania nowych zwrotów, konstrukcji i koncepcji językowych. To właśnie konkretne grupy decydują też o wybranej przez szkołę metodykę nauczania języka – w sytuacjach, gdy największe znaczenie ma efektywność i maksymalne wykorzystanie czasu nauki, dobór odpowiedniego rodzaju ćwiczeń, treści i technik nauki jest kluczem do sukcesu.

Zajęcia przygotowywane dla pracowników przez szkoły językowe są oczywiście ściśle uzgadniane z managerami odpowiedzialnymi za rozwój pracowników firmy. To im raportowane są wyniki poszczególnych osób, tematyka zajęć czy postępy jakie poczyniła dana grupa. Managerowie mogą kontrolować w ten sposób inwestycję, jaką jest dla nich zatrudnienie szkoły językowej, ale też zaangażowanie pracowników w rozwój. Dzięki indywidualnemu podejściu szkół językowych do organizacji zajęć dla pracowników różnych firm i gotowości dostosowania swoich technik nauczania do wymagań konkretnej branży, szkolenie pracowników w ramach czasu pracy jest znacznie skuteczniejsze, niż nałożenie na nich obowiązku samodzielnego przygotowania się do pracy z językiem obcym.

 

Inwestycja pracodawcy w kursy językowe dla pracowników to gwarancja skutecznego przygotowania firmy do pracy na rynkach zagranicznych i jednocześnie motywacja dla pracowników, którzy dotąd dość leniwie podchodzili do kwestii opanowania nowego języka obcego. Motywowanie zarówno nowych, jak i starszych pracowników w formie ciekawych zajęć z lektorami i native speakerami jest opłacalne niezależnie od branży czy poziomu zaawansowania całych zajęć. Kursy językowe w pracy cechuje znacznie wyższa efektywność przyswajania języka niż w przypadku kursów indywidualnych, a przy tym wyższe skupienie na zagadnieniach istotnych dla konkretnej branży i nieobecnych podczas tradycyjnych kursów językowych.