Jak wygląda zgłaszanie prawne suplementów diety?

Suplementy diety, doskonale znane chyba w każdym domostwie w Polsce, cieszą się nieustającą popularnością już od kilkunastu lat. Ich rynek nieustannie wzrasta, zbierając już ponad 4 miliony złotych rocznie i proponując coraz to nowsze, ciekawsze sposoby uzupełniania niedoborów witamin i minerałów w organizmie. Choć dostępne często w aptekach i niekiedy zalecane do stosowania przez lekarzy, suplementy nie są w żaden sposób wyrobem medycznym i jako takie nie powinny być też traktowane. Na czym polega sekret wprowadzania nowych suplementów na rynek i jakie założenia muszą one spełniać, by nie zostać z niego wycofane?

Suplement diety – charakterystyka

Tradycyjne suplementy diety opisywane są jako żywność specjalnego przeznaczenia, stanowiąca uzupełnienie zbilansowanej diety. Będąc źródłem witamin, minerałów i innych składników odżywczych, suplementy są często traktowane jako lekarstwa, jednak w rzeczywistości nimi nie są. Aby mogły trafić do obrotu, muszą więc spełniać odpowiednie warunki prawne  przestrzegać odpowiednie przepisy ich dotyczące.

Najważniejszą kwestią odnośnie suplementów wydaje się być ich skład. Zawartość witamin i minerałów w dawkach zbliżonych, a czasem nawet wyższych niż dzienne zapotrzebowanie na dany składnik sprawia, że nie mogą być one stosowane dowolnie, bez odpowiedniego ostrzeżenia ze strony producenta. Z tego też powodu do obowiązku firmy wpuszczającej dany suplement na rynek należy precyzyjne określenie dziennej dawki suplementu wraz z ostrzeżeniem o jej nie przekraczaniu. Konsument musi wiedzieć co spożywa, w jakich ilościach i jak odnosi się to do jego codziennej diety. Warto pamiętać bowiem o konieczności ostrzeżenia, iż suplementy nie są substytutem zróżnicowanej diety i nie mogą zastąpić zdrowego odżywiania się.

Notyfikacja suplementów diety

suplementy dietyProces wprowadzania suplementów diety na rynek jest widziany przez środowisko medyczne jako zbyt prosty i niewystarczająco kontrolowany. W istocie to na producentach spoczywa odpowiedzialność zapewnienia im odpowiedniego, bezpiecznego składu i wprowadzenia na rynek w formie, która nie będzie wprowadzała konsumenta w błąd. Przekaz dotyczący zastosowania suplementów musi być jasny i wyraźny, zaznaczony na etykiecie konkretnymi, uznanymi za dopuszczalne oznaczeniami.

Skoro o oznaczeniach mowa, te które zostaną użyte są jednym z podstawowych elementów znajdujących się w dokumencie notyfikacyjnym dla danego suplementu. Firma chcąca zająć się produkcją tego typu środków powinna złożyć do Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpowiedni dokument zgłaszający fakt powstania danego suplementu. Taka formalna notyfikacja jest na chwilę obecną jedynym wymaganiem pisemnego zgłaszania suplementów – producent nie musi nawet czekać na odpowiedź GIS by wprowadzić go do obrotu. To daje oczywiście ogromną swobodę i wspominany przez środowisko medyczne brak kontroli, ale też pozostawia na producentach niemałą odpowiedzialność za wypuszczony produkt.

W jaki sposób przebiega proces notyfikacji? GIS udostępnia firmom odpowiednie dokumenty, które dziś można znaleźć na ich oficjalnej stronie w formie elektronicznej. W dokumentach tych zaznaczyć należy wszystkie elementy istotne dla danego suplementu – jego dokładny skład ilościowy i jakościowy, formę w jakiej suplement będzie sprzedawany oraz wszelkie oznaczenia i ostrzeżenia, które znajdą się na jego etykiecie. GIS może w każdej chwili skontrolować prawidłowość zgłoszonego dokumentu ze stanem faktycznym dostępnym na rynku i w razie nieprawidłowości, całkowicie wycofać produkt. Aby do tego nie dopuścić, wielu producentów podejmuje się współpracy z kancelariami prawnymi i doradczymi, gwarantując sobie spełnienie wszystkich oczekiwań GIS i rynku.


Suplementy diety i profesjonalna obsługa prawna firm z branży żywnościowej zapewniona jest przez Centrum Prawa Żywnościowego: https://www.food-law.pl/oferta/suplementy_diety_i_zywnosc_specjalnego_przeznaczenia