Jak uzyskać deklarację zgodności CE?

stkie wymagania dotyczące znakowania produktów zostały dokładnie opisane w obowiązujących dyrektywach UE. 

Kto może uzyskać deklarację zgodności CE? 

O deklarację zgodności CE musi ubiegać się każdy przedsiębiorca, który pragnie wprowadzić na rynek europejski swój wyrób. Nie ma znaczenia w jakiej branży się wyróżnia – konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z normami wymaganymi w dedykowanej dyrektywie nowego podejścia. 

W wielu przypadkach uzyskanie deklaracji zgodności CE nie można uzyskać samodzielnie i potrzebna będzie pomoc jednostki notyfikowanej. Specjaliści pomogą w przejściu całego procesu certyfikacji produktu, a jednocześnie wesprą w całym procesie pozyskiwania odpowiedniej dokumentacji.  Po uzyskaniu deklaracji zgodności CE należy również pamiętać, iż w tym przypadku na produkcie konieczne jest także umieszczenie numeru identyfikacyjnego tej jednostki. 

Niektóre wyroby jednak nie potrzebują, aby cały proces certyfikacji CE odbywał się we współpracy z jednostką notyfikowaną. To producent odpowiada za zgodność bezpieczeństwa i jakości produktu zgodnie z wymogami. Należy wtedy zweryfikować zgodność wyrobu z wymaganiami technicznymi i samodzielnym dokonaniem oceny produktu. W dokumentacji powinny znaleźć się również wszystkie potencjalne zagrożenia dla konsumentów. 

Proces ubiegania się o deklarację CE 

Proces otrzymania deklaracji zgodności CE nie jest skomplikowany, aczkolwiek wymaga spełnienia istotnych dla deklaracji nowego podejścia czynności i wymogów. Należą do nich między innymi: 

  • wskazanie konkretnej dyrektywy i procedury oceny zgodności z dyrektywą, 
  • weryfikacja czy produkt spełnia najważniejsze wymagania dyrektyw, 
  • zebranie dokumentacji technicznej, 
  • opracowanie deklaracji zgodności i wymaganej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich wymogów. 

W procesie ubiegania się o deklarację CE, a tym samym przed wprowadzeniem produktu na rynek, ważne jest sprawdzenie czy dany produkt spełnia dodatkowe wymagania w docelowych państwach członkowskich UE. 

Dlaczego warto uzyskać deklarację zgodności CE? 

Wyroby oznakowane znakiem CE są prostsze we wprowadzeniu na rynek europejski. Dodatkowo sama wymiana handlowa z produktami ze znakiem CE jest o wiele bardziej opłacalna pod kątem finansowym, gdyż producenci nie muszą się dodatkowo starać o pozwolenia czy kolejną weryfikację wyrobu pod kątem bezpieczeństwa. 

flaga

Dodatkowo klienci coraz częściej zwracają uwagę na takie aspekty jak kwestie jakości i bezpieczeństwa w kupowanych przez siebie produktach. Oznakowanie CE na produktach to zatem pewność dla potencjalnego konsumenta, iż wyrób w minimalnym stopniu spełnia wymagania dotyczące jakości.