Jak sprzedać nieruchomość odziedziczoną w spadku?

Jeżeli odziedziczyliśmy nieruchomość i chcielibyśmy ją sprzedać, powinniśmy być świadomi tego, że proces ten będzie wiązał się z obowiązkiem dopełnienia pewnych formalności z naszej strony. Niekiedy okazuje się, że sprzedaż odziedziczonej nieruchomości będzie dla spadkobiercy korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli nieruchomość wymaga gruntownego remontu i poniesienia związanych z tym kosztów. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku.

Jakie problemy można napotkać przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Zanim zostanie podjęta decyzja o przyjęciu spadku, trzeba być świadomym tego, że można zostać zobowiązanym do zapłaty tzw. podatku od spadków i darowizn. Obowiązek jego uiszczenia nie dotyczy wszystkich. Osoby będące najbliższymi krewnymi spadkodawcy, tj. m.in. dzieci, małżonek, rodzice, rodzice adopcyjni, rodzeństwo, zwolnieni są z obowiązku zapłaty tego podatku. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest powiadomienie Urzędu Skarbowego o fakcie nabycia spadku w przeciągu 6 miesięcy od dnia powstania zobowiązania podatkowego. Odbywa się to poprzez wypełnienie specjalnego formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Skarbowym. Niezmiernie ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu tego terminu, ponieważ niepoinformowanie Urzędu Skarbowego o nabyciu spadku lub nieterminowe złożenie zeznania może skutkować koniecznością zapłaty podatku.

Jedną z ważniejszych kwestii związanych ze sprzedażą nieruchomości, o której powinniśmy wiedzieć, jest konieczność zapłaty podatku dochodowego z jej sprzedaży zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nakłada ona obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli została ona zbyta przed upływem 5 lat od daty nabycia do niej prawa majątkowego lub wybudowania jej przez spadkodawcę, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie przez zmarłego.

Jakie działania można podjąć, aby lepiej przygotować się do sprzedaży nieruchomości?

Podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości powinno być poprzedzone dokładną analizą jej stanu technicznego i ewentualnego obciążenia hipoteki wynikającego z zadłużenia nieruchomości. Może bowiem okazać się, że korzystniejsza dla spadkobiercy okaże się jej sprzedaż. Aby dobrze przygotować się do sprzedaży nieruchomości, należy zgłębić wszystkie aspekty prawne i obowiązki, jakie będą ciążyć na sprzedającym w związku z jej sprzedażą. 

W tym celu warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy specjalistów, którzy będą służyć pomocą w dopełnieniu wszystkich formalności i rozwieją wszelkie wątpliwości natury prawnej związane ze zbyciem nieruchomości.

Jakie dokumenty mogą okazać się potrzebne przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości?

Prawo do sprzedaży odziedziczonej nieruchomości obowiązuje od dnia nabycia spadku. Dokumentem potwierdzającym nabycie nieruchomości w drodze spadku i prawo do jej rozporządzania jest akt notarialny, który można otrzymać podczas wizyty u notariusza. Jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób dopełnienia formalności związanych z nabyciem spadku. Warunkiem koniecznym jest stawienie się u notariusza wszystkich spadkobierców, również tych ustawowych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie, o ile takowy został przez spadkodawcę sporządzony. 

Aby notariusz mógł potwierdzić notarialnie nabycie spadku, potrzebne będzie wyrażenie zgodnej woli przez innych spadkobierców co do podziału majątku po zmarłym. Jeżeli tak się nie stanie, będzie musiało zostać przeprowadzone postępowanie sądowe zakończone prawomocnym postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku.

Innymi dokumentami niezbędnymi do dokonania sprzedaży mieszkania w spadku są:

  • wypis z księgi wieczystej (jeżeli mieszkanie ją posiada),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające zapłatę podatku od sprzedaży nieruchomości, zwolnienie od zapłaty podatku lub potwierdzające przedawnienie tego zobowiązania,
  • zaświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej,
  • zaświadczenie potwierdzające o wymeldowaniu osób z lokalu,
  • zaświadczenie, czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji, 
  • jeżeli w wyniku transakcji sprzedaży miałoby dojść do spłaty kredytu hipotecznego ciążącego na nieruchomości, potrzebne będą odpowiednie dokumenty z banku.

Gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach spadkowych?

Przyjęcie spadku wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności i podjęciem ważnych decyzji. Nie zawsze te decyzje są łatwe, ponieważ wymagają przeprowadzenia poważnej analizy w oparciu o aktualne przepisy prawa. Z tego też względu warto, aby w tym trudnym dla Ciebie procesie pokierowała Tobą doświadczona i kompetentna osoba, dzięki której będziesz mógł podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

dom

Nieruchomość w spadku na sprzedaż – skorzystaj z usług profesjonalistów, którzy przeprowadzą Cię krok po kroku przez ten proces

Jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość w spadku, sprzedaż obiektu może być może jedną z Twoich opcji. Zanim jednak to uczynisz, powinieneś wiedzieć, jakie obowiązki z tym związane będą na Tobie ciążyć. Jeżeli zależy Ci na tym, aby proces ten przebiegł sprawnie, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej współpracującej z szeregiem specjalistów, w tym z doradcami podatkowymi i profesjonalistami zajmującymi się obrotem nieruchomościami, którzy mogą udzielić Ci fachowej porady i wsparcia w tym zakresie.