Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Obecnie bardzo wiele osób wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Najczęściej wybierane kierunki to z pewnością Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Szwecja, Norwegia, ale też inne mniej popularne kraje.

Często jest to spowodowane dużo lepszym wynagrodzeniem, niż to, na jakie mogą liczyć te osoby w Polsce. Jednak po zarobieniu wymarzonych pieniędzy i powrocie do Polski wiele osób zapomina, że z uzyskanych za granicą dochodów powinny się rozliczyć w Polsce. Dla wielu osób może to być proces bardzo trudny i skomplikowany, dlatego przed rozliczeniem podatku z zagranicy, warto odpowiednio zapoznać się z tym tematem lub skorzystać z pomocy specjalistów.

Obowiązek podatkowy i rezydencja podatkowa

Wszystkie osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, które uzyskują dochody poza granicami kraju, są zobowiązane do rozliczenia podatku dochodowego w Polsce. Określa to art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, który mówi, że osoby fizyczne mające polską rezydencję podatkową podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na położenie źródła tych dochodów.

Przypadek tego typu określany jest jako nieograniczony obowiązek podatkowy. W praktyce oznacza to, że polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do rozliczenia w Polsce zarówno dochodów uzyskanych za granicami naszego kraju jak i tych uzyskanych na terenie Polski. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, w przypadku osób fizycznych nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej.

Tacy podatnicy podlegają opodatkowaniu wyłącznie w zakresie dochodów uzyskanych na terenie Polski. Sytuacja tego typu określana jest mianem ograniczonego obowiązku podatkowego.

W tym miejscu warto także wytłumaczyć, kim tak naprawdę jest według polskiego prawa rezydent podatkowy? Rezydent podatkowy to osoba posiadająca na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w ciągu całego roku podatkowego.

Z tego powodu, nawet gdy osoba fizyczna przebywa w innym kraju w celach zarobkowych dłużej niż 183 dni w roku, ale w Polsce ma ośrodek interesów życiowych, to będzie ona uznawana nadal za polskiego rezydenta podatkowego. Za centrum interesów osobistych w tym przypadku uznaje się m.in. posiadanie rodziny w Polsce, działalność związana z aktywnością społeczną, kulturalną, obywatelską lub polityczną np. przynależność do organizacji.

Z kolei określenie interesy gospodarcze odnosi się do m.in. działalności gospodarczej posiadanych inwestycji miejsca zatrudnienia, kredytu i majątku. Przytoczona tutaj definicja rezydenta podatkowego odnosi się do polskiego prawa, natomiast każde państwo reguluje zasady rezydentury podatkowej według własnych zasad.

Rozliczanie podatku dochodowego z zagranicy

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania, która jest porozumieniem zawieranym między różnymi krajami. Porozumienie to jest zawierane w celu uniknięcia dwukrotnych roszczeń podatkowych od tego samego dochodu. W Polsce wykorzystuje się w tym celu dwie metody obliczania podatku.

  • Metoda wyłączenia z progresją – polega ona na tym, że państwo zwalniające dany dochód od opodatkowania, uwzględnionego przy wyznaczaniu progów podatkowych dla pozostałych dochodów.
  • Metoda proporcjonalnego odliczenia – jest to podatek tworzony od łącznej sumy dochodów osiągniętych w Polsce oraz za granicą i od tak wyliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony w innym państwie.

Jeśli polski rezydent podatkowy uzyskał dochód w kraju, z którym Polska nie podpisała odpowiedniej umowy międzynarodowej, należy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia.

podatki zza granicy

Zwrot podatku

Często zdarza się tak, że osoba pracująca za granicą ma prawo do uzyskania zwrotu podatku z kraju, w którym pracowała. W takiej sytuacji zwrot ten powinno potraktować się jako przychód pochodzący z obcego kraju. Otrzymana kwota zwrotu podatku z za granicy to ten sam podatek, który został wykorzystany w polskim PIT w celu odliczenia go od dochodów uzyskanych za rok pracy wykonanej za granicą.

Otrzymany zwrot podatku dolicza się do przychodów wykazanych w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ten zwrot został uzyskany. Natomiast jeśli zwrot podatku pochodzi z kraju, z którego przychody są zwolnione w Polsce z opodatkowania, otrzymanego zwrotu nie trzeba doliczać do innych zarobków wykazanych w rocznym zeznaniu podatkowym.