Jak przejść na standard IFS Food v.7?

Standardów IFS (International Featured Standards) jest kilka. Jedną z norm jest IFS Food, która określa standardy audytowania dostawców i wytwórców dla handlowców detalicznych i hurtowych produktów spożywczych. Zmiany wprowadzone do standardu IFS Food v.7. dają kolejne możliwości zastosowania, które służą przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa żywności i ocenie poziomu jakości producentów. Od 1 lipca certyfikacja będzie wykonywana tylko na zgodność z IFS Food v.7. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Czym jest standard IFS Food?

IFS to skrót od International Food Standard, czyli międzynarodowego standardu bezpieczeństwa stosowanego w branży żywności. Standard został opracowany w 2002 r. i od tego czasu był kilkukrotnie aktualizowany. IFS Food jest powszechnie uznawany i respektowany w całej Europie Zachodniej.

IFS Food to standard, który powstał w odpowiedni na rosnące wymagania konsumentów, ale też sprzedawców czy dostawców żywności. Jego celem jest ułatwienie oceny jakości i zapewnienie bezpieczeństwa produktów. Wdrożenie standardu ma wiele zalet, które pozwalają na umocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przede wszystkim jest to spełnianie wysokich wymagań jakości i bezpieczeństwa żywności, a także zadowolenie konsumentów.

Zalety wdrożenia standardu IFS Food

 • efektywne wykorzystanie zasobów,
 • poprawa komunikacji między różnymi pracownikami, działami, filiami,
 • stosowanie międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości pracy,
 • niezależne audyty,
 • możliwość wymiany handlowej z klientami, którzy wymagają audytów stron trzecich,
 • kontrola jakości produktów zgodnie z przepisami,
 • lepsza reputacja firmy.

IFS Food

Standard IFS Food v.7 a starsze wersje – różnice

Celem stworzenia standardu IFS Food było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności producentów współpracujących z sieciami handlowymi, a szczególnie produktów produkowanych pod marką własną. Stały rozwój przedsiębiorstw, pojawienie się nowych wymagań prawnych i postępujący proces globalizacji doprowadził do tego, że dostrzeżono potrzebę, aby zaktualizować standard IFS Food do wersji v.7.

Standard IFS 7 PL jasno wskazuje na to, czego oczekuje się od audytorów podczas oceny IFS Food Assessment. Nowsza wersja kładzie większy nacisk na ocenę podczas wykonywania audytu, będąc na miejscu, a mniejszy na dokumentację. Standard oceny zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w skrócie można przedstawić jako:

 • udoskonalenie struktury protokołu certyfikacji,
 • audyt staje się oceną, podkreślając podejście do produktów i procesów IFS zgodnie z ISO/IEC 17065,
 • większy nacisk na ocenę na miejscu,
 • stworzenie jasnej struktury raportu z oceny z podziałem na sekcje,
 • włączenie kultury bezpieczeństwa żywności do wymagań,
 • lepiej zdefiniowany system punktacji,
 • stworzenie nowych definicji procesów, które są zlecane przez przedsiębiorstwo (outsourcing),
 • obowiązek posiadania Globalnego Numeru Lokalizacyjnego dla dostawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii,
 • dostosowanie do ogólnych zasad higieny żywności Kodeksu i włączenie kilku wymagań FSMA w obszarze HACCP,
 • wprowadzenie niezapowiedzianych wizyt.

IFS Food

Czy trzeba aktualizować standard IFS Food?

Nowa wersja standardu IFS Food rodzi pytanie, czy trzeba przejść na nową wersję IFS Food v.7. Czy jest to konieczne, jeśli ma się już wdrożoną jedną wersję standardu i na jej podstawie otrzymano certyfikację? Nie, nie jest to koniecznie, ale jeśli firmy chcą przejść na aktualną wersję, to zmiany w przedsiębiorstwie powinien określać kalendarz wdrażania zmian. Warto zapisać się na szkolenie z zakresu aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności stworzone w celu ułatwienia dostosowania wymagań do standardu IFS Food v.7. W trakcie szkolenia manager jakości dowie się jak skutecznie dostosować system zarządzania do nowych wymagań, pozna szczegółowe różnice między starą wersją IFS Food 6.1. a IFS Food v.7, a także zapozna się z nową strukturą dokumentacji systemowej.

Ramy czasowe konieczne do zachowania przy przechodzeniu na kolejną wersję to IFS Food to:

 • marzec 2021 – początek procesu certyfikacji na zgodność z 7 wersją IFS Food
 • maj 2021 – początek funkcjonowania ocen niezapowiedzianych zgodnie z IFS Food
 • czerwiec 2021 – koniec czasu na podjęcie decyzji o tym, według której wersji standardu certyfikacja
 • lipiec 2021 – koniec okresu przejściowego, co oznacza że od 1 lipca 2021 certyfikacja wyłączenie na zgodność IFS Food v.7.

Oznacza to, że wszystkie firmy funkcjonujące w zgodnie ze standardem IFS powinny wdrożyć już jego najnowszą wersję.