Jak być dobrym liderem w firmie?

Postać lidera jest niezwykle istotna w każdej firmie bez względu na branże. Bycie dobrym liderem nie jest proste, aczkolwiek aby to osiągnąć, przydadzą się pewne cechy wrodzone, choć warto pamiętać, że predyspozycje naturalne nie są warunkiem jedynym. Szczególnie ważny, jeśli nie najważniejszy jest wysiłek wkładany w rozwój, bez którego nawet najbardziej utalentowana osoba może sobie nie poradzić.

 

Zadania lidera a stawiane wymagania

To właśnie lider wspiera i motywuje pracowników, można powiedzieć, spaja pracowników, tworzy z nich grupę, która potrafi ze sobą płynnie i elastycznie współpracować. Nie jest to łatwe, gdyż wymaga to przychylnego nastawienia zatrudnionych osób, aby to osiągnąć, należy stworzyć ludziom przestrzeń do rozwoju. Wysłuchani pracownicy tworzą aktywne i kontaktowe grupy, które właściwie radzą sobie z powierzonymi zadaniami. Im bardziej członkowie grupy utożsamiają się z firmą, tym lepiej będą reagować na jakiekolwiek sytuacje nadzwyczajne, wymagające niestandardowej reakcji.

Lider nie tylko nadzoruje pracę, musi ją też właściwie zorganizować. Właściwe dopasowywanie zadań jest konieczną częścią tego stanowiska. Jak wiadomo, odpowiednio dobrane role potrafią przyśpieszyć i znacząco usprawnić pracę, aczkolwiek aby zrobić to dobrze, należy znać dobre i złe strony pracowników, tylko wtedy można tę wiedzę umiejętnie spożytkować. Bywa także, że idealny rozkład obowiązków uzyska się dopiero po wielu reorganizacjach, dlatego lider powinien być cały czas czujny, aby dynamicznie i na bieżąco sprawdzać jakość, rozłożonej w określony sposób, pracy.

Jak motywować pracowników?

Ludzi od zawsze najbardziej inspiruje autorytet, który wskazuje i zaznacza odpowiednie tory. Dzięki niemu czują się bezpieczni, bo jasno wiedzą co należy robić, a czego nie. Lider musi stanowić dobry przykład, inaczej bowiem może być przyczyną frustracji pracowników. Powinien on starannie wypełniać swoje zadania, choć czasem pozwalać sobie na ludzie błędy. Idealny i nieskalany przykład nie budzi zaufania. Lider musi być podobny do innych, sztuczność jest natychmiastowo wyczuwana.

komunikacja z pracownikami

Istotny jest również sposób komunikacji. Jakakolwiek krytyka powinna być profesjonalna, co znaczy, że powinna tyczyć się samej pracy, nie zaś pracownika jako człowieka. Ludzie muszą czuć, że lider ich szanuje, a takie informacje czerpie się z tonu głosu i sposobu układania komunikatów. Warto zwrócić uwagę na swoją składnię zdania, czy przypadkiem nie programujemy dodatkowej, ukrytej i szkodliwej informacji. Wszelkie uwagi względem pracy powinny być konstruktywne, a każda pozytywna zmiana u pracownika zauważona! Należy widzieć, co jest zrobione dobrze, a co wymaga poprawy. Przekazywanie wyłącznie negatywnych informacji demotywuje pracowników.

Pracuj nad sobą! Stosunek lidera do pracy jest zaraźliwy. Twoje pozytywne nastawienie wpływa na całą załogę, jeśli pokazujesz, że wierzysz, że można coś zrobić lepiej, to pracownicy zaczynają tak również sądzić. Lider powinien mieć wizję i ją komunikować. Załoga potrzebuje pewnego wyobrażenia, do którego będzie dążyć. Ideały są potrzebne w pracy, aczkolwiek nie warto być w tym za bardzo sztywnym, gdyż to zmniejsza zaangażowanie pracowników.

Zatrudnieni ludzie powinni czuć, że ich doświadczenie też jest ważne i może wpłynąć na założony przez lidera cel. Dlatego tak ważna jest relacja lider-pracownik, dobry lider stara się zrozumieć każdego członka załogi. Pracownicy muszą czuć, że ich głos jest ważny i brany pod uwagę, tylko wtedy będą całkowicie się angażować w zadania.

Siła lidera wzrasta wraz z czasem, bo im dłużej współpracujesz z daną grupą, tym mocniejsza staje się relacja między wami. Głębsze poznanie pracowników wymaga czasu i pracy, a i załoga musi zaufać liderowi. Zaufanie bowiem jest podstawowym warunkiem owocnej współpracy.

Chcesz stworzyć efektywną komunikację liderską w firmie? Skorzystaj ze szkolenia oferowanego przez Tomasza Piotra Sidewicza – https://sidewicz.com/. Pozwoli ono wzmocnić pewność siebie oraz pomoże w tworzeniu klarownych komunikatów.