Dozór elektroniczny – na czym polega?

To, że dana osoba otrzymała karę pozbawienia wolności nie zawsze oznacza, że musi ten czas spędzić w zakładzie karnym.

Czasem miejscem odbywania kary może być własne mieszkanie, jednak można taką karę uzyskać tylko w określonych przypadkach. Jakich?

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny polega na tym, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym, zazwyczaj w miejscu, w którym mieszka. Jednak dozór elektroniczny obejmuje także brak możliwości wyjścia z domu w terminie, który nie został uprzednio wyznaczony. Oznacza to, że więzień może wyjść z domu np. w celach zarobkowych, lecz w ściśle określonym czasie.

Dozór elektroniczny może być formą złagodzenia kary więzienia. Działa to w następujący sposób: w mieszkaniu w którym znajduje się prąd oraz łączność komunikacyjna zostaje zainstalowany instaluje się odbiornik, monitorujący obecność skazanego w mieszkaniu.

Jeśli sprzęt nie wykryje sygnału, oznacza to, że skazany opuścił mieszkanie. Wtedy sygnał informujący trafia do organów śledzących. Oprócz tego sam więzień ma zakładany nadajnik monitorujący lokalizację na nogę lub rękę, wyglądem przypominający zegarek.

Kiedy stosuje się ten rodzaj kary ograniczenia wolności?

Jeśli skazany nie jest recydywistą i nie odbywa kary za ciężkie przewinienia, to w takim przypadku można zastosować karę w postaci dozoru elektronicznego. Warunkiem podstawowym do przyznania tego typu kary jest maksymalnie 18 miesięczna kara pozbawienia wolności.

Większą szansę na dozór elektroniczny mają osoby starsze, chore, bądź opiekujące się dziećmi. Jednak aby taka kara doszła do skutku, należy posiadać pisemną zgodę pozostałych pełnoletnich lokatorów na przebywanie więźnia w ich domu lub kiedy skazany chce odbywać karę w wynajętym mieszkaniu, musi na to pozwolić właściciel mieszkania.

Jaki organ decyduje o tej formie kary?

O tej formie kary decyduje wydział penitencjarny sądu okręgowego, w obszarze którego przebywa skazany po uprzednim złożeniu wniosku.

elektroniczny dozór

Jaka jest rola adwokata w uzyskaniu takiego sposobu wymierzenia kary?

Adwokat w tego typu sprawach może być cennym wsparciem oraz pomóc w zmienieniu kary w postaci odbycia wyroku w zakładzie karnym na dozór elektroniczny. Prawnik, skazany, prokurator dyrektor zakładu karnego i kurator sądowy mogą ubiegać się o zmianę miejsca odbycia kary.

Jednak to adwokat w przeciwieństwie do osoby skazanej ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu spraw, co zwiększa szansę na powodzenie. Aby starać się o dozór elektroniczny, należy złożyć wniosek do sądu wraz z jego uzasadnieniem. Do tego należy dołączyć pisemną zgodę pozostałych mieszkańców danego lokalu oraz właściciela mieszkania. Adwokat do spraw karnych w Szczecinie złoży dokumenty w poprawnej formie, co nie zawsze jest takie proste.

Dozór elektroniczny jest formą odbywania kary taką samą, jak przebywanie w więzieniu, jednak zamiast zakładu karnego skazany przebywa w swoim własnym mieszkaniu. Osoba, która może się ubiegać o tego typu formę kary, powinna odbywać maksymalnie 1,5 roku więzienia i nie mieć statusu recydywy. Po odsiedzeniu w ten sposób kary, dany człowiek jest wolny, tak, jakby spędził ten czas w zakładzie karnym.

To, że dany skazaniec otrzymał karę w postaci dozoru elektronicznego wcale nie oznacza, że nie może pracować czy spotykać się z bliskimi. Jednak tuż przed zadecydowaniem o dozorze policyjnym, należy dokładnie określić czas i miejsce, kiedy będzie mógł opuścić miejsce zamieszkania.