Czym warto zostać tłumaczem angielskiego?

Zawód tłumacza języka angielskiego, czyli jednego z najpopularniejszych na świecie, jest bardzo potrzebnym i przyszłościowym zawodem. Biorąc pod uwagę dominację, przez angielskojęzyczną kulturę oraz naukę, całej reszty świata oczywistym jest, że osoby potrafiące biegle władać językiem angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie są nie tylko tłumaczami języka angielskiego, ale tłumaczami między jednym światem a drugim – między światem anglojęzycznym i całą resztą, która obserwując ekspansję języka angielskiego, również wybrała język angielski jako ten, którym posługują się międzynarodowo. Nawet wtedy, gdy Czech usiłuje porozumieć się z Niemcem, a Polak z Duńczykiem.

Jednak tłumaczenie niejedno ma imię. Dla jednych translatoryka stanowi taką gałąź nauki jak kognitywistyka czy prawo karne, inni zaś traktują tłumaczenia jako swego rodzaju sztukę. Nie chcąc zbytnio kłócić się ze zwolennikami czy też przeciwnikami każdego z tych podejść, najbezpieczniej będzie uznać, że tłumaczenia z języka angielskiego (jak i z polskiego na angielski, oczywiście, oraz zresztą jak wszystkich innych języków) można podzielić na dwie podstawowe kategorie: tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne.

Tłumaczenia pisemne

Londyn

Tłumaczenia pisemne są interpretacją dokonaną przez tłumacza języka angielskiego znaczenia tekstu, napisanego w języku angielskim, poprzez stworzenie analogicznego względem sensu i użytych środków wyrazu dzieła, tyle, że w innym, docelowym języku. Podczas tłumaczenia pisemnego, zwłaszcza podczas pracy nad przekładami na przykład książek, tłumacz języka angielskiego musi zwrócić uwagę na bardzo wiele, subtelnych rzeczy, takich jak wszystkie konteksty kulturowe zawarte w oryginalnym piśmie, wszelakie idiomy, różnice systemowe obu języków, w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego na język, na przykład, arabski, róznice w alfabecie i systemie zapisu, i tym podobne. Prawdziwym założeniem jest, że najłatwiej i najprzyjemniej tłumaczy nam się z języka, który najlepiej znamy, jednak, niestety, sama doskonała znajomość, na przykład języka angielskiego nie wystarczy, by być dobrym tłumaczem. Niezbędne jest do tego (zwłaszcza w przypadku tłumaczeń prozy, esejów, itp) lekkie pióro oraz pewna wrażliwość językowa, pozwalająca na swobodne operowanie zarówno językiem źródłowym, jak i docelowym. W przypadku dokonywania specjalistycznych tłumaczeń, wymagających znajomości profesjonalnego wokabularza danego języka odnośnie danej dziedziny, na przykład fizyki kwantowej, biochemii, prawa rodzinnego czy weterynarii.

Tłumacz języka  angielskiego może się podejmować również tak zwanych tłumaczeń przysięgłych, czyli tłumaczenia oficjalnych dokumentów, na przyklad świadectw szkolnych, dyplomów ukończenia uczelni, aktów urodzenia, aktów małżeńskich i tym podobnych. Aby móc tłumaczyć przysięgle, tłumacz języka angielskiego musi zdać specjalny egzamin państwowy, złożyć ślubowanie a następnie zostać wpisany na specjalną, ogólnodostępną listę tłumaczy przysięgłych.

Źródło informacji: tlumaczenia.wroc.pl