Czym jest CV funkcjonalne?

Jeśli zamierzasz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą wybierz cv europejskie. Ta forma cv umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących).

Pełna dokumentacja aplikacyjna kandydatów do pracy za granicą powinna się składać poza cv również z: paszportu językowego, suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, suplementu do dyplomu oraz mobilności.

CV funkcjonalne

CV funkcjonalne powinni wybrać kandydaci, którzy chcą wyróżnić w swojej aplikacji przede wszystkim umiejętności i kwalifikacje. Jeżeli kandydat wykonywał już obowiązki  podobne do oczekiwanych na oferowanym stanowisku, a nie było to jego ostatnie miejsce pracy, to powinien wybrać formę CV funkcjonalnego.

Życiorys funkcjonalny jest przydatny dla kandydatów którzy:

  • Pracowali na wielu takich samych stanowiskach i chcieliby uniknąć powtarzania się
  • Mają bardzo różnorodną historię zatrudnienia (brakuje im jasnej ścieżki kariery) lub mają luki w historii zatrudnienia
  • Planują zamianę branży, w której chcieliby pracować (posiadają umiejętności, ale cv chronologiczne nie odda ich zaawansowania)
  • Dopiero skończyli naukę i nie mają dużego doświadczenia zawodowego.

Najważniejszą różnicą pomiędzy cv chronologicznym a funkcjonalnym jest sekcja Umiejętności, która zawiera informacje o wszystkich najważniejszych, posiadanych przez nas umiejętnościach lub kompetencjach profesjonalnych. Tym kompetencjom lub umiejętnościom mogą też towarzyszyć informacje o naszych osiągnięciach zawodowych w zakresie wymienionych umiejętności. W sekcji tej nie umieszcza się dat, nazw stanowisk czy też pracodawców, zamiast tego przedstawiamy nasze najcenniejsze umiejętności. W CV funkcjonalnym sekcje doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności dodatkowe są ograniczone do niezbędnego minimum. Warto mieć świadomość, że tego typu CV może rodzić u osoby rekrutującej podejrzenie, że kandydat chce coś ukryć w swojej historii zatrudnienia. W związku z tym trzeba się dobrze przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiedzi na trudne pytania.

Kariera

Schemat CV funkcjonalnego

  • Dane personalne (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy)
  • Umiejętności (ogólna nazwa umiejętności, konkretne przykłady dokonań zawodowych, szkolenia potwierdzające posiadane umiejętności)
  • Doświadczenie zawodowe (podajemy tylko te stanowiska, które są spójne ze stanowiskiem, na które aplikujemy)
  • Wykształcenie
  • Dodatkowe umiejętności (poziom znajomości języków obcych, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy, itp.)
  • Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych