Czy warto wdrażać koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej firmie? Za i przeciw

Na świecie dochodzi do ciągłych zmian, również tych klimatycznych. W związku z tym opinia publiczna przyczynia się do rozwoju trendu odpowiedzialności społecznej w kontekście otoczenia i kwestii biznesowych. Przedsiębiorstwo prowadzone prospołecznie posiada swoje wady i zalety. Czym jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jakie są jej plusy?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Corporate Social Responsibility (CSR) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Według tej koncepcji firma dobrowolnie we wszystkich swoich działaniach bierze pod uwagę interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami, w szczególności z pracownikami. Taką strategię może podjąć każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czym się zajmuje i jakiej jest wielkości.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to świetna strategia rozwoju

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w pierwszej kolejności stawia na m.in. na społeczności lokalne, środowisko naturalne czy pracowników. Zastosowanie jej w przedsiębiorstwie znacznie podnosi wartość firmy poprzez:

 • budowanie zespołów motywowanych zaufaniem,
 • zmniejszeniem wydatków operacyjnych,
 • ułatwienie kontaktu z klientem
 • wpływ na wzrost zysków.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest ekologiczna

Obecne trwa i ciągle rozwija się moda na ekologię. Taki stan rzeczy jest umotywowany dużym zanieczyszczeniem środowiska. Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa są, jak najbardziej przyjazne środowisku. Zdecydowanie się na wprowadzenie rozwiązań ekologicznych w siedzibie firmy to już znaczący wkład w minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do działań, które realizują tę koncepcję, należą:

 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • odpowiednie zarządzanie i utylizacja odpadów,
 • wybór energooszczędnych źródeł zasilania,
 • postawienie na elektryczną flotę samochodów,

Wszystkie działania mające na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia środowiska są pozytywne wizerunkowo dla firmy. Oprócz oczywistych korzyści, takich jak większe zadowolenie pracowników czy czystsze powietrze, taka postawa gwarantuje też wzrost prestiżu przedsiębiorstwa. Łączy się on z łatwiejszym pozyskiwaniem klientów i podpisywaniem większej ilości kontraktów handlowych.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak wprowadzić koncepcje społecznej odpowiedzialności do swojego biznesu?

Najważniejszym aspektem we wprowadzaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest konsekwentność. Organizowane akcje powinny stać się zwyczajem i codziennością. Często zdarza się sytuacja, w której przedsiębiorcy ograniczają się do jednorazowych, czasami nawet przypadkowych działań. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna trwale wiązać się z działalnością firmy i wyznawanymi przez nią wartościami. W związku z tym o efektywność jej działania powinno się pytać pracowników, a nie najwyższy zarząd.

Jakie działania wpisują się w koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu?

Za działania realizujące koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu przyjmuje się akcje mające na celu:

 • ochronę środowiska,
 • tworzenie przyjaznego miejsca pracy,
 • wspomaganie lokalnych społeczności.

Firma prowadzi regularne badania zadowolenia pracowników. Udostępnia im możliwość zdobywania nowych kwalifikacji, a także realizacji kursów. Zapewnia również wsparcie materialne dla lokalnych stowarzyszeń, szkół, fundacji, czy organizacji. Dodatkowo podejmuje działania mające poprawić sytuację środowiskową. Zaliczają się do nich np. sadzenie drzew, czy wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w biurze.

Jakie korzyści gwarantuje koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu przynosi korzyści nie tylko bezpośrednim beneficjentom, ale również samej firmie. Skutecznie buduje lojalność i zyskuje stałych klientów, dzięki odpowiedzialnej sprzedaży. Dodatkowo znacznie zwiększa motywacje i produktywność pracowników. Najważniejszym aspektem z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest oczywiście renoma na rynku. Wprowadzenie CSR skutecznie wzmacnia reputację i zaufanie ze strony klientów oraz pozwala na pozyskanie nowych kontraktów handlowych.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

Co mówią przeciwnicy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu?

Głównym argumentem przeciw wprowadzaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest odejście od zasady maksymalizacji zysków. CSR w główniej mierze stawia na zadowolenie i komfort swoich pracowników. Dbając przy tym o lokalne społeczności i środowisko. Takie działania są kosztowne. W związku z tym opisana koncepcja może przynosić mniejsze zyski, aniżeli klasyczne przedsiębiorstwo.

Drugim wspominanym negatywnym aspektem wprowadzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest brak odpowiednich kompetencji w prowadzeniu działań społecznych. Przeciwnicy zarzucają systemowi CSR złe podejście do organizowania eventów dla lokalnych społeczności.

Wprowadzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu ma swoje jasne i ciemne strony. Jednak taki model cechuje się nowoczesnością i przyszłościowym podejściem do środowiska i pracownika. Warto więc samemu ocenić, czy będzie on skuteczny w danym przedsiębiorstwie.