Czy warto korzystać z outsourcingu kadr?

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie to kluczowe działanie, ponieważ to w głównej mierze od pracowników zależy kondycja firmy i jej przewaga na rynku. Z powodu nadmiaru obowiązków obsługa kadrowa zbyt absorbuje właścicieli, których zadaniem jest przede wszystkim realizacja strategicznych zadań przedsiębiorstwa. Wiele firm decyduje się zatem na przekazanie wszelkich działań związanych z kadrami zewnętrznej firmie, wprowadzając outsourcing kadrowy. 

Co to jest outsourcing kadr?

Zadaniem outsourcingu kadr jest usprawnienie działania wszystkich procesów mających miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W ten sposób oddaje się kluczowy dla firmy dział w ręce profesjonalistów, którzy gwarantują pełne bezpieczeństwo w tym zakresie. Kadra zarządzająca zyskuje czas na realizację innych celów przedsiębiorstwa ze względu na uwolnienie się od obowiązku prowadzenia działu kadr, a co najważniejsze firma zewnętrzna, oferująca outsourcing kadrowy, zatrudnia profesjonalistów, którzy usprawnią procesy biznesowe i zapewnią bezpieczeństwo prawne, gdyż są to często specjaliści prawa pracy. Wydzielenie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi firmie zewnętrznej jest zdecydowanie korzystniejsze niż realizowanie ich wewnątrz własnego biznesu. 

Jak wygląda outsourcing w przypadku kadr?

Firmy oferujące outsourcing kadrowy mają często długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności dla małych i dużych przedsiębiorstw. Od momentu powierzenia firmie zewnętrznej prowadzenia tego działu, przejmuje ona pełną opiekę nad nim. Reprezentuje także firmę w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. Poza tym jej obowiązkiem jest regularne raportowanie wszelkich działań i prac przez nią podejmowanych, dlatego współpraca musi się opierać na pełnym zaufaniu obydwu podmiotów, aby firma, przekazująca usługi w zakresie działu osobowego, miała pewność co do profesjonalnej opieki.

Firmy oferujące outsourcing kadrowy w sposób profesjonalny wspierają każdy biznes, wymagający i podążający za klarownymi i jednocześnie efektywnymi rozwiązaniami. W swojej działalności stawiają na nowoczesne narzędzia, dzięki którym oferują usługi na najwyższym poziomie, w pełni profesjonalne. Odciążają zakłady pracy z często trudnych i skomplikowanych zadań realizowanych w dziale kadrowym.

Poza tym współpraca z tego rodzaju firmami odbywa się zawsze na klarownych dla obu stron zasadach – partnerskiego współdziałania, opierającego się na zaufaniu i rozumieniu potrzeb w zakresie działalności outsourcingowej. Należy pamiętać o tym, że decyzja o przekazaniu kompetencji w zakresie działu osobowego firmie zewnętrznej ma zawsze charakter długoterminowy i powinna ją poprzedzać analiza wszystkich aspektów takiej decyzji. Outsourcing wiążę się bowiem z poważnymi zmianami w organizacji pracy w zakładzie. W związku z tym powinna być poprzedzona dokładnymi analizami jej skutków dla firmy i pracowników w niej zatrudnionych, ponieważ nie wiąże się ona tylko i wyłącznie z redukcją kosztów działalności firmy. 

Zalety outsourcingu kadr

Przekazanie działalności kadrowej firmie zewnętrznej umożliwi rozwój firmy, dzięki sprawnemu prowadzeniu działu kadr. Pozyskiwanie dla biznesu najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, umiejętnościom i kreatywności umożliwią dalszy rozwój firmy i zagwarantują jej konkurencyjność w biznesie, jest kluczowe dla jej rozwoju. Podstawą współpracy w tym zakresie jest zdefiniowanie zarówno potrzeb, jak i oczekiwań. Od momentu powierzenia firmie zewnętrznej prowadzenia działu kadr, przejmuje ona opiekę nad działem osobowym firmy. Reprezentuje ją także w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. Firmy, decydujące się na zlecenie prowadzenia kadr na zewnątrz, poza własny zakład pracy, coraz częściej dostrzegają niezaprzeczalne zalety podejmowania takiej decyzji. Wynika to z dostrzegania outsourcingu kadrowego jako możliwości i szansy realizowania działalności biznesowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, również fachowej obsługi opartej o dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji działań w zakresie prowadzenia działu osobowego.

obsluga kadrowa
Myślisz o skorzystaniu z obsługi kadrowej firm we Wrocławiu? Warto zapoznać się z ofertą biura Inpensa, oferującego profesjonalny outsourcing kadr i płac.

Do podstawowych zalet outsourcingu kadr należy ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem osób na stałe w firmie. Kwestia finansowa ma tu ogromne znaczenie, co jest zauważalne już w trakcie rozmów z firmą zajmującą się działalnością outsourcingową. Drugą ważną zaletą takiej decyzji jest przeniesienie odpowiedzialności wobec urzędów takich jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Państwowa Inspekcja Pracy na firmę zewnętrzną. Kontrole tych urzędów mogą stać się dla właścicieli biznesu stresującym problemem, dlatego wsparcie profesjonalnych pracowników firmy outsourcingowej w zakresie kadrowym jest niezwykle ważne. Outsourcing kadr jest niezwykle korzystnym dla firm rozwiązaniem, które łączy się z oszczędnością czasu i finansów.