Co zyskuje Polska będąc członkiem Unii Europejskiej?

Polska jest członkiem Unii Europejskiej już od 1 maja 2004 roku, a więc już od ponad 14 lat ma szansę czerpać wiele korzyści z tego też faktu. Otwarte rynki pracy, granice, dostęp do budżetu unijnego czy dodatkowych funduszy europejskich na realizację różnych przedsięwzięć to tylko niektóre z zalet, jakie na co dzień niesie nam Unia Europejska. W 2003 roku, a więc rok przed przystąpieniem Polski do UE, za członkostwem opowiedziało się ponad 77% Polaków. Dziś, choć nastroje bywają różne, wielu wciąż widzi korzyści z pozostania w Unii. Co tak naprawdę zyskujemy będąc członkami i w jaki sposób Unia Europejska pomogła Polsce rozwinąć się do poziomu gospodarczego, na jakim się dziś znajdujemy?

Swobodne poruszanie się po Europie

Jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej, z którego swobodnie korzysta dziś także Polska byłó wprowadzenie Strefy Schengen, czyli przestrzeni w której obywatele krajów członkowskich będą mogli poruszać się swobodnie, bez dodatkowych kontroli granicznych pomiędzy poszczególnymi państwami. Oznacza to pokrótce, że dziś wyjeżdżając do Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Portugalii nie zostaniemy sprawdzeni na każdym kolejnym przejściu granicznym i swobodnie dostaniemy się do kraju docelowego. Jednocześnie strefa Schengen zobowiązuje kraje członkowskie do wzmocnienia granic zewnętrznych strefy, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo krajów wewnętrznych. W jaki sposób korzysta na tym Polska?

Dziś wielu rodaków pracuje poza granicami kraju – w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii. Dzięki strefie Shengen oraz otwartemu rynkowi pracy w UE mogą robić to swobodnie, bez konieczności zdobywania wizy pracowniczej i poddawania się kontroli celnej na każdym przejściu granicznym. Dzięki temu poruszanie się pomiędzy swoim domem w Polsce, a miejscem zatrudnienia za granicą nie sprawia już większego problemu i o ile finanse nie stanowią przeszkody, może odbywać się nawet każdego dnia.

	 fundusze europejskie Szczecin

Wzrost gospodarczy

Otworzenie Polskiego rynku na Unię Europejską sprawiło, że dziś producenci z całego kraju mogą pochwalić się bardzo dużym popytem na swoje towary także za granicą. Dzięki ujednoliconym, często bardzo wymagającym przepisom jakościowym obowiązującym w Unii, w Polsce znacząco poprawiła się jakość produktów. Choć wiele osób często narzeka na rosnące wymagania Unii, w rzeczywistości korzystamy na nich wszyscy – produkty krajowe są konkurencyjne na rynkach zagranicznych, a sąsiedzi zza granicy odwiedzają Polskę z większą chęcią, wzmacniając w ten sposób naszą rodzimą gospodarkę.

Będąc w temacie rozwoju gospodarczego, wzrost PKB w Polsce już w pierwszym roku członkostwa w UE wyniósł 5,3% i choć z roku na rok wzrost ten jest nieco mniejszy w stosunku do lat poprzedzających, jest zdecydowanie widoczny. Podobnie wygląda sprawa bezrobocia – dzięki zagranicznym inwestorom, którzy tworzą tu coraz więcej miejsc pracy, bezrobocie w kraju nieustannie maleje i dziś problemem jest raczej znalezienie pracownika, niż pracodawcy.

Pomoc finansowa UE

Istniejący w Unii Europejskiej tzw. budżet unijny to dla Polski jedno z największych źródeł dodatkowych funduszy na rozwój różnych obszarów kraju. Ze wsparcia finansowego UE skorzystało na przestrzeni lat wiele projektów zarówno w miastach, jak i na wsi. To dzięki nim wzrosła też jakość komunikacyjna kraju – modernizowane nieustannie drogi ekspresowe, linie kolejowe i przybywające kilometry autostrad w kraju to w wielu wypadkach zasługa funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowania do sektorów gospodarki takich jak transport, ochrona środowiska, energetyka, zdrowie czy kultura pozwoliły wyprowadzić Polskę na wyższy poziom. Dziś już kraj nie jest kojarzony jako zabiedzona wschodnia część Europy, ale pełnoprawny członek społeczności starego kontynentu.

Jesteś ze Szczecina i chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej? Odwiedź stronę internetową Europe Direct Szczecin i sprawdź jakie informacje możesz uzyskać! Strona sieci informacyjnej: www.europedirect-szczecin.eu.