Certyfikacja FSC w przemyśle drzewnym

Non-profitowa organizacja FSC (Forest Stewardship Council), skupiająca się na promowaniu odpowiedzialnej gospodarki leśnej została założona w 1990 roku. Od tego też czasu prowadzi dynamiczną kampanię promującą kontrolę nad łańcuchem dostaw surowca i ekologicznego wykorzystywania surowców naturalnych oraz wtórnych, czego najlepszym dowodem jest rozwinięty przez nią i obecnie najbardziej rozpoznawalny na świecie system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej FSC.

Świadomość i poczucie odpowiedzialności za środowisko firm korzystających w swoich zakładach z drewna i papieru z roku na rok wzrasta, dzięki czemu ilość przedsiębiorstw chętnych do pozyskania certyfikatu FSC nieustannie wzrasta. Jakie są główne założenia certyfikacji FSC, które przekonują do siebie coraz większą rzeszę przedsiębiorców i w jakich obszarach przemysłu stosuje się dziś certyfikat FSC jako wyznacznik jakości?

Założenia certyfikacji FSC

Certyfikat FSC to odznaczenie przyznawane produktom drzewnym, takim jak meble, papier, podłogi, okna, drzwi, czy instrumenty muzyczne, oraz produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy rosnące na drzewach leśnych (orzechy brazylijskie). Warto jednak nadmienić, że certyfikat FSC nie obejmuje zagadnień produkcyjnych wyrobów drewnianych, a jedynie pierwszy etap łańcucha produkcyjnego, a więc pozyskiwanie surowca.

Certyfikację FSC mogą więc pozyskać nie tylko wyroby drewniane, ale i lasy zarządzane zgodnie ze standardami FSC, których na świecie jest obecnie ponad 148 milionów hektarów.

Główne założenia certyfikacji FSC obejmują aspekty takie jak ochrona przed nielegalnym użytkowaniem oraz zabudową terenów leśnych, zapewnienie praw do użytkowania lasów ludności tubylczej, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych nie przekraczające poziomu, po którym niemożliwe będzie ich odzyskanie, ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt, czy też ograniczenie środków chemicznych do ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej.

Firmy decydujące się na pracę z materiałem drzewnym i chcące zagwarantować swoim klientom wysoką jakość produktów przy zachowaniu najwyższych standardów ekologicznych powinny tak prowadzić swoją politykę środowiskową, by ich łańcuch dostaw był w pełni kontrolowany, a materiały pochodziły właśnie z certyfikowanych źródeł. Firma produkująca wyroby drzewne nie może bowiem uzyskać certyfikacji jeśli jej dostawcy korzystają na jakimś etapie z niezaufanych źródeł.

Certyfikat FSC – obszary zastosowania

Organizacja FSC wyróżnia obecnie trzy różne rodzaje certyfikatów przyznawanych firmom, zależnych od rodzaju oferowanych przez nie wyrobów drewnianych. Produkty oznaczone symbolem FSC 100% to produkty pochodzące w całości z certyfikowanych lasów, a więc miejsc kontrolowanych w myśl zrównoważonej gospodarki leśnej, oraz które spełniają środowiskowe i społeczne standardy FSC. Etykieta FSC Mix odnosi się do produktów wspierających globalny rozwój odpowiedzialnego zarządzania lasami.

Las i góry

Drewno wykorzystane do ich produkcji pochodzi więc z certyfikowanych lasów zarządzanych zgodnie z wytycznymi FSC, źródeł kontrolowanych przez organizację FSC, lub też jest materiałem z odzysku. Ostatnią z etykiet jest FSC Recycled, którą oznaczane są towary wspierające działania związane z recyklingiem zasobów pochodzących z lasów. Oznacza to, że materiały użyte do ich produkcji pochodzą w stu procentach z odzysku zgodnego z zasadami zawartymi w standardach normy FSC. Dlaczego podział etykiet jest tu tak ważny?

Przemysł drzewny jest bardzo rozległym obszarem działalności, a sama organizacja FSC prowadzi szereg bardzo zróżnicowanych działań mających na uwadze dobro lasów i całego środowiska. Wyróżnienie produktów poprzez przyznanie im różnych certyfikatów pozwala na dodatkowe podkreślenie jakości produktów i wartości wyznawanych przez firmy korzystające z materiałów drewnianych oraz ich zgodność z założeniami FSC.

Jednym z wspomnianych przy okazji etykiety FSC Mix obszarów zastosowania certyfikatu FSC były kontrolowane źródła dostaw. Przedsiębiorstwa będące dostawcami zatwierdzonymi przez FSC działają zgodnie z zasadami zawartymi w standardach organizacji, co oznacza, że z możliwości zdobycia certyfikatu FSC wykluczone są wszelkie firmy korzystające z nielegalnych surowców drzewnych, firmy pozyskujące materiał z zagrożonych lasów o wysokich wartościach ochronnych, firmy korzystające z drewna modyfikowanego genetycznie oraz firmy, których drewno pochodzi z krajów, na których dochodzi do pogwałcenia praw obywatelskich i zwyczajowych miejscowej ludności.