Alkohol wśród młodzieży. Jak zapobiegać skutkom picia?

Problemy z alkoholem są nieodłącznym elementem naszego społeczeństwa już od dłuższego czasu. Nie da się jednak ukryć, że po alkohol sięgają coraz to młodsi ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy ze skutków, do jakich może to prowadzić. 

Skutki spożywania alkoholu w młodym wieku

Częste spożywanie dużych ilości alkoholu wpływa na nieletnich w znacznie większym stopniu niż na osoby dorosłe, ponieważ ich cało dalej się rozwija i nie jest odpowiednio odporne na działanie szkodliwych substancji.

Upijanie się przez młode osoby znacznie wpływa na zmiany w obszarze ich mózgu, a konkretnie w ciele migdałowatym. Znajduje się tam tzw. białko BDNF, które odpowiada za tworzenie połączeń neuronowych. Alkohol obniża jego poziom, co u osób w młodym wieku skutkuje pojawieniem się stanów lękowych, wpadnięciem  w poważne uzależnienie czy z innymi problemami emocjonalnymi powodującymi niemożność prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Ponadto zmiany w mózgu wywołane alkoholem, powodują znacznie szybszy zgon. Szacuje się, że osoby pijące w młodości umierają średnio w wieku 55 lat.

Jak odciągnąć młodzież od spożywania alkoholu?

Wiadomo, że nie każdy rodzic może wpłynąć na dziecko w taki sposób, by przestało sięgać ono po alkohol, zwłaszcza jeśli przeżywa ono bardzo burzliwy i buntowniczy okres dojrzewania.

Istnieją jednak pewne działania zapobiegawcze, które ograniczają nadużywanie alkoholu przez nieletnich. Należą do nich różnego typu interwencje środowiskowe i edukacyjne, które mają wpływać na młodych profilaktycznie, a w ciężkich przypadkach nawet klinicznie. Należą do nich:

  1. Działania państwowe.
  • Coraz częściej słyszy się o rosnących podatkach od sprzedaży alkoholu. Wiąże się z tym wyższa cena tego trunku. Może to dać pozytywny skutek, ponieważ młodzież kupuje najczęściej alkohol tani i ogólnodostępny. Znaczny wzrost cen piw czy wódki mógłby zatem częściowo zniechęcić młode osoby do zakupu alkoholu.
  • Jeszcze jednym rozwiązaniem, o którym słyszy się coraz więcej, jest wprowadzenie kary dla sprzedających i podających alkohol nieletnim. Bardzo często sprzedawcy czy kelnerzy nie pytają się młodych osób o dowód osobisty lub nie sprawdzają należycie zawartych na nim danych. Takie rozwiązanie nie zostało jeszcze wprowadzone, ale ma ono dotyczyć jedynie sytuacji, gdy młoda osoba pod wpływem alkoholu wyrządzi większą krzywdę lub spowoduje wypadek. Wtedy też odpowiedzialność prawną ponosi osoba, która przyczyniła się do spożycia alkoholu przez nieletnich.
  1. Interwencje środowiskowe

Ośrodki prowadzące terapię uzależnień często organizują wiele zajęć edukacyjnych w szkołach, dzięki którym uczniowie:

  • nabywają umiejętności przeciwstawiania się społecznym naciskom rówieśników zachęcających do picia alkoholu
  • zdobywają wiedzę na temat negatywnych skutków działania alkoholu na młody organizm
  • poszerzają kompetencje społeczne i podnoszą pewność siebie, zauważając, że alkohol nie jest im do tego potrzebny
  • spotykają się z rodzicami na zajęciach behawioralnych 
  • uczęszczają na spotkania z funkcjonariuszami policji, którzy przedstawiają im prawne skutki spożywania alkoholu i prezentują statystyki wypadków drogowych z udziałem pijanych nieletnich

Można zatem zauważyć, że społeczeństwo stara się zapobiegać sięganiu po alkohol przez osoby nieletnie. Co jednak zrobić, gdy młodzież dopadną już problemy alkoholowe?

terapia uzależnienia

Jak zapobiegać skutkom picia?

Bardzo często dzieje się tak, że rodzice czy nawet sami nieletni dostrzegą swój problem, gdy jest on już bardzo zaawansowany i szkolne zajęcia mogą nie wystarczyć.

W takim wypadku konieczne jest przede wszystkim wsparcie bliskich i stały kontakt z psychologiem.

Choć młode ciało jest bardziej podatne na uzależnienia od alkoholu, to potrafi się ono szybciej regenerować, nawet psychicznie. Dzięki temu wyjście z nałogu i pozbycie się skutków pijaństwa, mimo że trudne, to nie jest niemożliwe, a nawet trwalsze w dorosłym życiu.

Widać zatem, że spożywanie alkoholu przez młode osoby prowadzi do wielu problemów nie tylko w ich życiu, ale też w całym ich otoczeniu. Kluczowa jest zatem szybka reakcja na problemy nieletnich i nawet jeśli będzie się ona wiązać z terapią uzależnienia od alkoholu, to nie można zostawiać ich w tym samych. Wsparcie jest kluczem do ich wolności.