Certyfikat a deklaracja zgodności – czym się różnią?

W odniesieniu do produktów wprowadzanych przez Unię Europejską w przepisach i rozporządzeniach bardzo często pojawiają się terminy: certyfikat i deklaracja zgodności. Oba terminy odnoszą się do norm, które mają spełniać produkty wprowadzane na rynek europejski, a wszystko z dbałości o jakość oraz o bezpieczeństwo konsumentów. 

Certyfikat zgodności

Certyfikat z zasady jest dokumentem lub pismem, które coś poświadcza lub potwierdza. Celem certyfikacji jest zaświadczenie, że produkt spełnia określone wymagania obowiązującego rozporządzenia. W związku z tym poświadcza on zatwierdzenie tego produktu. Certyfikat może być wydawany wyłącznie przez jednostki certyfikujące. Są to podmioty publiczne lub prywatne, które muszą być bezstronne oraz posiadać niezbędne kompetencje i wiarygodność do przeprowadzania tych kontroli.

certyfikat

Certyfikat CE

Certyfikat CE to dokument wystawiany przez jednostkę certyfikującą na podstawie test reports. Każdy model zamawianego przez nas produktu powinien zostać poddany odpowiednim badaniom i posiadać własny certyfikat.

Aby móc sprzedawać w UE, wiele produktów musi być opatrzonych symbolem CE, który świadczy o tym, że producent ocenił produkt i uznaje się, że spełnia on wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie, które jednak mają być wprowadzone na rynek UE.

Certyfikat CE (Certificate of Compliance/Conformity) powinien zawierać:

 • nazwę wnioskodawcy oraz jego adres – jeśli wnioskodawcą jest producent, powinna to być nazwa producenta;
 • nazwę producenta i jego adres;
 • nazwę produktu i jego model objęty badaniami (jeden certyfikat może być wystawiony dla modelu głównego oraz modeli z nim powiązanych, dlatego musimy się upewnić, czy model naszego produktu jest jednym z nich);
 • normy, które bierze się pod uwagę podczas badania powinny odpowiadać normom zawartym w odpowiedniej dyrektywie, która jest wymagana w przypadku konkretnego produktu;
 • numer certyfikatu;

Kiedy oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko dla niektórych produktów, dla których istnieją specyfikacje UE i dla których wymagane jest oznakowanie CE.

Niektóre produkty podlegają jednocześnie kilku wymogom UE. Przed umieszczeniem oznakowania CE należy upewnić się, że produkt spełnia wszystkie odpowiednie wymagania. Zabrania się umieszczania oznakowania CE na produktach, dla których nie ma specyfikacji UE lub które nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Jak uzyskać oznaczenie CE?

Jako producent ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zadeklarowanie zgodności produktu z wszystkimi wymogami. Nie potrzebujesz licencji, aby umieścić oznakowanie CE na produkcie, ale przedtem powinieneś wykonać następujące kroki:

 • zapewnić zgodność produktu ze wszystkimi odpowiednimi wymogami obowiązującymi w całej UE;
 • określić, czy można ocenić wyrób samodzielnie, czy też należy skorzystać z usług jednostki notyfikowanej;
 • przygotować dokumentację techniczną dokumentującą zgodność wyrobu, tym samym dowiedzieć się o dokumentacji technicznej;
 • sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE.

deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodności 

Deklaracja Zgodności Produkcji jest dokumentem wystawianym przez producentów, w którym producent deklaruje, że jego produkt jest zgodny z zatwierdzonymi lub certyfikowanymi specyfikacjami jego wyrobu.

Deklaracja zgodności wystawiana jest przez producenta na podstawie certyfikatów i raportów. Jest ona niezbędnym dokumentem przy odprawie celnej.

Tak naprawdę deklaracja zgodności CE to niepełna nazwa dokumentu i, biorąc pod uwagę różnego rodzaju dyrektywy, możemy rozróżnić: 

 • deklarację zgodności UE,
 • deklarację zgodności WE,
 • deklarację właściwości użytkowych DWU,
 • krajową deklarację zgodności,
 • krajową deklarację właściwości użytkowych.

Deklaracja zgodności zawiera:

 • nazwę produktu i jego model;
 • nazwę i adres producenta (może to być nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela);
 • oświadczenie o odpowiedzialności producenta;
 • wykaz norm oraz przepisów, z którymi produkt jest zgodny;
 • datę i miejsce wydania deklaracji;
 • imię, nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby wystawiającej deklarację.